Strona startowa


Błogosławiona 
Maria Luiza Merkert

na 8 miejscu w  plebiscycie
Dziennika Zachodniego
"Wybitne postaci ze Śląska
i dla Śląska"

Zobacz: <<strona>>

*   *   *

Wszystkim Czcicielom
i Sympatykom

"Śląskiej Samarytanki"

z serca dziękujemy
za oddane głosy.

Niech
Błogosławiona Maria Luiza

wyprasza u Boga
potrzebne łaski i dary.
Reklamy
NIE SĄ UMIESZCZANE
przez prowadzącą stronę
o bł. Marii Luizie Merkert

Wszystkim czynić wiele dobra
bł. Maria Luiza Merkert*   *   *

Dobry chrześcijanin ma mieć
dobrą pamięć i pasję historyka.

„Pamięć historyczna, można powiedzieć,

jest takim «dodatkowym biegiem»,

ponieważ bez pamięci nie ma przyszłości.
Kiedyś mówiono, że historia jest nauczycielką życia.
Niemniej dzisiejsza konsumpcyjna kultura
sprowadza człowieka do teraźniejszości
i pozbawia go zmysłu przeszłości i dziejów.
Jednocześnie jednak człowiek traci także
zdolność do zrozumienia siebie samego,
do dostrzegania zagrożeń i do budowania przyszłości.
Drodzy młodzi, chciałbym wam powiedzieć,

że chrześcijanin ma mieć dobrą pamięć,

ma kochać historię

i ma ją poznawać”.
Benedykt XVI
Sulmona, 4.07.2010
 

*   *   *

Zmień swoją strategię jeśli coś nie jest tak, jak być powinno;
a zobaczysz, że będzie lepiej...
Wszyscy zasługują na to, by dostrzec wiosnę
nawet jeśli czasem jest to trudne...
wszyscy zasługują na uśmiech,
bo uśmiech zmienia świat na lepsze...
Jeśli któregoś dnia ktoś zarzuci Ci,
że Twoja praca nie jest profesjonalna
powiedz sobie:
 Arkę Noego zbudowali amatorzy
a Titanic profesjonaliści...!!!
 

*   *   *

<<Filmiki związane z bł. Marią Luizą>>

*   *   *


Zainteresowanie Postacią i chęć bliższego poznania bł. Marii Luizy Merkert (1817-1872) - nysanki ciągle wzrasta. Niniejsza strona została utworzona głównie z myślą o Uczniach i Studentach, którzy uczestnicząc w różnych programach i projektach, pragną zdobyć nieco więcej informacji o tej „wielkiej Kobiecie Śląska” z XIX wieku.
Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości tej strony internetowej podając w przypisie adres strony lub autora tekstu.
 

Liczę na uczciwość Użytkowników!
Koh 2,21

Jednocześnie, serdecznie proszę Autorów prac poświęconych bł. Marii Luizie Merkert o poinformowanie o projekcie, by dane personal-ne Autora, tytuł, szkołę, uczelnię, rok powstania pracy można było podać na niniejszej stronie. Dziękuję za życzliwość!


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 128693 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja