Modlitwa o powołania


O Jezu, Dobry Pasterzu,
przyjmij nasze uwielbienie i naszą pokorną podziękę
za wszystkie powołania,
którymi, za pośrednictwem Twego Ducha,
hojnie i nieustannie obdarzasz swój Kościół.
Miej w opiece biskupów, kapłanów, misjonarzy
i wszystkie osoby konsekrowane:
spraw,
aby byli oni przykładem życia prawdziwie ewangelicznego.
Daj siłę i wytrwanie w postanowieniu tym,
którzy przygotowują się do świętej służby kapłańskiej
i życia konsekrowanego.

Przysparzaj robotników Ewangelii,
by głosili imię Twoje wszystkim ludziom.
Strzeż wszystkich młodych
w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach:
daj im gotowość i wielkoduszność w postępowaniu za Tobą.
Także dziś zwróć na nich Twe spojrzenie i wezwij ich.
Daj wszystkim powołanym siłę,
by umieli porzucić wszystko i wybrać Ciebie,
który jesteś miłością.
Przebacz tym, których wybrałeś,
niekonsekwencje oraz niewierności.
Wysłuchaj, Chryste, naszych próśb
za wstawiennictwem Najświętszej Maryi,
Twojej Matki i Królowej Apostołów.

 Ona, która uwierzyła i dała wielkoduszną odpowiedź
jest przyczyną naszej radości.
Niech Jej obecność i Jej przykład towarzyszą tym,
których wzywasz do całkowitej służby Twojemu królestwu.
Amen!

 

 Jan Paweł II (1984).

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja