Pieśni i piosenki

Pieśni i piosenki
o bł. Marii Luiziesł.: O. Henryk Kałuża svd (1997)
muz.: Stefan Stuligrosz (2005)
muz. chór.: s. Alicja Jończyk (2005
                       
Jak łuna pożaru
1. Jak łuna pożaru nad uśpioną ziemia,
zapaliłeś Panie serce swą miłością.
Otwarłeś jej oczy na ból i cierpienia
ludzi zagubionych, jak w kosmosie ziemia.                  
 
2. Kazałeś podzielić serce jak dar chleba,
i rozdawać bliźnim dobroć ziarno nieba.                      
Posłałeś ją służyć, pracować wśród znoju                   
wskazać pałające Boskie Serce Twoje.                      
 
3. Radośnie śpiewamy Tobie, Synu Boży,                  
za dar Matki Marii przyjmij nasze modły.                    
Niech proste jej życie natchnieniem nam będzie,         
Chcemy tak jak Ona żyć, uwielbiać, służyć.    
 
Tekst zatwierdzony 26.08.1998 Nr 526(98) I
Pan prof. S. Stuligrosz opracował linię muzyczną
Siostra Alicja Jończyk, organistka linię muzyczną dla chóru.
 


*   *   *

sł.: O. Henryk Kałuża svd (1997)
muz.: Stefan Stuligrosz (2005)

Jak ziarno w ziemi
1. Jak ziarno w ziemi, a chleb na patenie
takie jej życie i jej miłowanie.
Odkryła miłość tę jedną jedyną
a w niej jej życie spłonęło ofiara.
 
2. Poszła by służyć, choć świat nie rozumiał
lecz Bóg swą łaską jej serce umacniał.
Ludzie czekali na jej dobre dłonie,
które ocierały umęczone skronie.
 
3. A wszystko w ciszy wciąż na chwałę Boga,
z modlitwą na ustach dać siebie gotowa.
I tak jest do dzisiaj w szarej codzienności,
szara siostra Maria jest światłem w ciemności.            
 
4. Dzięki Ci Boże, żeś nam w niej ukazał                    
drogę do szczęścia, które grzech zamazał.
Bądź uwielbiony dobry Panie Jezu
za źródło miłości by świat w nią uwierzył.
 
5. Przyjmij to nasze radosne śpiewanie
na chwałę Twoją i świata zbawienie.
Niech nasze prośby płyną wciąż do Ciebie.     
byśmy naszą Matkę mogli spotkać w niebie.
 
Tekst zatwierdzony 26.08.1998 Nr 526(98) I


*   *   *
 
sł. i muz. ks. Zbigniew Piasecki (2003)
 
Naszej Matce
1. Naszej Matce i Założycielce
dziś śpiewamy tę pieśń wdzięczności,
że poniosła trudy wszelkie,
by dla chorych tworzyć dom dobroci.

Ref.: Twym przykładem wciąż przejęci
chcemy widzieć w chorych Twarz Chrystusa.
Ty sam wspieraj w każdym trudzie,
niech Twa miłość zapał w nas rozbudzi.

2. Rozkochana w Sercu Jezusowym
niesie chorym boskie pokrzepienie.
Zagubionej w cierpieniach owcy
Ukazuje, że jej szuka Zbawca.
  *   *   * 
 
sł.: s.M. Luiza (2013)
 
„Aby widzieć więcej” - dla Matki Marii
 
1. Bóg nakreślił Słowem drogę              a d 
Wskazał woli swojej szlak                    E a 
Wybrał pokorne serce                           a d 
I co głupim zowie świat                         E a 
Otworzył Twoje oczy                             d 
W serce miłosierdzie wlał                        a 
By w cierpiącym Ciele Pana odkryć         d 
Miłości dar.                                             E 
 
Ref: O Mario Merkert, Aniele Dobroci        a d F a Fd E 
 Naucz w każdym człowieku                       a d 
widzieć Chrystusa twarz                             F a 
Służyć Bogu, służyć ludziom                      a d 
Przy Bożym Sercu trwać                             E
 
2. Wyzwalając dobro w innych
Chciałaś wszystkim Boga dać
Ulżyć w bólu cierpiącym
W serce ich nadzieję wlać
Pokonując zło miłością
Czyniąc krzyża znak
Ludziom prostym wskazywałaś
Gdzie miłości Bożej szlak.
 
3. Niepojęta dobroć Pana
Niepojęta Jego moc
Usłysz bicie swego serca
A usłyszysz Jego głos
Delikatny szept miłości
W którym Bóg zachęca nas
By wraz Nim podążyć drogą
Przez ocean Bożych łask.

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja