Dzień Błogosławionej 2007

14 listopada 2007 roku
pierwsze
wspomnienie liturgiczne
bł. Marii Luizy


Diecezjalna Pielgrzymka maturzystówMaturzyści w Domu Macierzystym w Nysie*   *   *

Maturzyści w kościele św. Jakuba w Nysie

*   *   *

Maturzyści w kościele Wniebowzięcia NMP w Nysie
- prezentacja multimedialna o bł. Marii Luizie
*   *   *

Kościół św. Jakuba w Nysie
Msza święta dziękczynna za dar życia, świętości
i beatyfikację bł. Marii Luizy*   *   *

Nyski Dom Kultury
koncert i poezja o bł. Marii LuizieCzas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja