Relacje

 

"Droga światła - Misterium Życia bł. Marii Luizy Merkert"

     W ramach obchodów I rocznicy beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert, wśród wielu wydarzeń religijno - kulturalnych w naszym mieście, mogliśmy również przeżyć wspólnie Misterium Życia Śląskiej Samarytanki. Dnia 29 września br., w godzinach wieczornych ulicami naszego miasta ruszyła "Droga Światła". Wzięli w niej udział liczni wierni z  całego miasta, głównie zaś nasza nyska młodzież.

     Na czele tego modlitewno - medytacyjnego pochodu szła młoda dziewczyna przebrana za bł. Marię Luizę, niosła ona w swoim ręku światło, którym symbolicznie rozpalała nową nadzieję wszystkim spotykanym na swej drodze życia ludziom. "Droga Światła" w czterech stacjach ukazała nam świętość życia naszej Nyskiej Błogosławionej. Pad katedrą, skąd wyruszyła ta niecodzienna Procesja mogliśmy zobaczyć początek życia i duchowej drogi, którą zaczęła kroczyć bł. Maria Luiza. Drugą stacją był Bastion św. Jadwigi. Tu mogliśmy zobaczyć codzienny trud posługiwania Błogosławionej wśród ludzi chorych, samotnych i biednych, którym niosła swą pomoc. Spod Bastionu Procesja udała się ulicą Szopena w stronę miejskiego szpitala. Tu miała miejsce trzecia stacja. Tym razem byliśmy świadkami bardzo przejmującego obrazu ludzkiego cierpienia, w którym zawsze jest obecny współcierpiący Chrystus. Mogliśmy sobie uświadomić, że każdy może nieść nadzieję drugiemu człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu, tak jak to czyniła bł. Maria Merkert. Na marginesie tylko dodam, że Szpital Miejski w  Nysie nosi imię właśnie bł. Marii Luizy Merkert - nie przypadkowo więc to miejsce znalazło się na trasie "Drogi Światła". Spod szpitala ulicami miasta procesja udała się na Plac Solny. Tutaj przy Domie Macierzystym sióstr Elżbietanek, których współzałożycielką była właśnie Maria Merkert, miała miejsce czwarta, już ostatnia stacja tej pięknej Drogi. Treścią tej stacji było ukazanie potrzeby rozpalenia w sobie światła i niesienia go w swoim życiu dla siebie i innych. Światła, które daje Nadzieję, pomnaża Radość i wzmacnia Miłość. To właśnie światło niosła nam nasza Błogosławiona. To światło niosą jej duchowe córki, siostry Elżbietanki. To światło niesie wielu dobrych ludzi. I to światło może nieść każdy z nas. Na zakończenie tej wspólnej modlitwy i rozmyślania, na placu pod kościołem Wniebowzięcia Matki Bożej z zapalonych zniczy, które w czasie Procesji nieśli uczestnicy zostało ułożone wielkie serce, przy którym jeszcze długo po  zakończeniu Procesji wierni stali trwając w radości tego spotkania.

     Było to wielkie przeżycie wspólnoty i ciekawe doświadczenie. Podczas całej Procesji panowała atmosfera miłości, wyciszenia i skupienia oraz pogłębionej modlitwy. Była to doskonała okazja do przemyśleń na temat tego, co w życiu jest naprawdę ważne. Mam nadzieję, że uroczystość ta wpisze się na stałe do kalendarza obchodów poświęconych rocznicy beatyfikacji Marii Luizy Merkert.

     Nie byłoby jednak tej przejmującej "Drogi Światła" bez zaangażowania wielu młodych ludzi: naszych aktorów - amatorów, zespołu muzycznego i naszych duszpasterzy, którzy stali za tym wszystkim. Dziękujemy Wam wszystkim, no i Policji też dziękujemy, za wzorowe zabezpieczenie całej Procesji.

Katarzyna Tymków

 


 *  *  *


Powiatowy Konkurs Plastyczny
"Błogosławiona Maria Luiza Merkert
- Śląska Samarytanka”

Szkoła Podstawowa Nr. 3
im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu
23 listopada 2007

Dnia 23 listopada odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Błogosławiona Maria Luiza Merkert – Śląska Samarytanka”. Organizatorami konkursu byli katecheci SP 3 i Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety
Konkurs przebiegał w dwu etapach:
• szkolnym – w którym jury przyznało 19 wyróżnień dla prac następujących uczniów:
Bartłomieja Babij, Przemka Jeziorskiego, Ady Kotek, Adama Deneko, Roberta Piosek, Mateusza Broncel, Justyny Klose, Natalii Anczok, Grzegorza Marondel, Natalii Dederko, Kasi Szleper, Karoliny Zmorek, Oli Duda, Karoliny Siwiaszczyk, Patryka Kansy, Agaty Szeląg, Oli Janas, Oli Ostrowskiej, Przemka Pradeli
• powiatowym – w którym na zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie odpowiedziały następujące szkoły: SP z Hadry, SP z Kamienicy, ZSP z Kochcic, SP z Lisowic, SP z Lubszy, SP 1 i SP 3 z Lublińca.
Laureatami tego etapu konkursu w grupie klas I – III zostali: Weronika Paruzel – ZSP w Kochcicach, Wiktoria Koza, Piotr Machnik, Wiktoria Sier – z SP 3 w Lublińcu; a w grupie klas IV – VI: Anna Jureczko, Anna Kłobus, Agata Gutmańska ,– z SP 3 w Lublińcu, Kinga Janecka – z SP w Kamienicy, Paulina Wojtulek – z SP 1 w Lublińcu, Karolina Gerlic – z SP 1 w Lublińcu.
Na uroczystość podsumowania konkursu, wręczenia nagród i dyplomów przybyli Goście ze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety: Siostra Prowincjalna Fabiola Pluszczok i Siostra Piotra oraz Laureaci konkursu ze swymi Nauczycielami.
Wśród nagród sponsorowanych przez Siostrę Prowincjalną na szczególną uwagę zasługują relikwiarzyki Błogosławionej Marii Merkert beatyfikowanej 30 września br., a której właśnie poświęcony był konkurs.
Uroczystość ubogacona została przedstawieniem „Święta Elżbieta”, które przygotowała klasa Va. Przybliżyło ono postać Świętej Elżbiety, którą obrała Błogosławiona Maria Merkert na Patronkę założonego przez siebie Zgromadzenia. Przedstawienie to powtórzono dnia 24 XI 2007 roku dla uczestników spotkania młodzieży elżbietańskiej zorganizowanego przy parafii św. Katarzyny w Pawonkowie.
Uczniom poszczególnych szkół wraz z nauczycielami, Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg Konkursu dziękujemy!
Katecheci.http://www.sp3-lubliniec.home.pl/index.php5?wyb=kronika&id=38* * *

XIII Światowy Dzień Młodzieży
w Archidiecezji Katowickiej
Niedziela Palmowa 16 marca 2008W tym roku Niedziela Palmowa zbiegła się z Dniami Otwartymi w WŚSD (w Katowicach). Kolejny, XXIII już Światowy Dzień Młodzieży przeżywaliśmy pod hasłem: "Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi świadkami" (Dz 1,8). W godz. 14.00 w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla młody Kościół naszej archidiecezji zgromadził się wraz z swymi duszpasterzami wokół biskupa diecezjalnego. Uroczystej mszy świętej przewodniczył metropolita katowicki, abp Damian Zimoń. Obecni byli ponadto biskupi pomocniczy oraz wielu prezbiterów, pod których opieką znajdują się liczne parafialne grupy młodzieżowe. W czasie homilii ks. arcybiskup przypominał słowa Jana Pawła II, by "wypłynąć na głębię". W czasie wielu bierzmowań, których udzielam - mówił metropolita - najczęściej pytam, jakiego daru Ducha Świętego pragniesz dla siebie. Odpowiedzią jest: mądrość; by móc rozpoznać to, co dobre a co złe i tak postępować. Czyż nie nawiązuje to do słów papieża, gdy w 1995 odwiedził Skoczów i mówił o tym, co to znaczy być

Arcybiskup przywołał także liczne postacie świętych, których życie było właśnie takim "wypłynięciem na głębie wiary". Spośród nich szczególnie zaznaczył bł. Karolinę Kózkównę; jako obrończynie cnoty czystości oraz bł. Marię Luizę Merkert: "Śląską samarytankę", współzałożycielkę zgromadzenia Elżbietanek, której obraz i relikwie w przeddzień Niedzieli Palmowej zostały przywiezione do katedry. Po Eucharystii mogliśmy uczcić relikwie świętych dziewic, oba relikwiarze znajdowały się bowiem na ołtarzu.
Oprawę muzyczną tej wyjątkowej Eucharystii przygotował jak co roku zespół chętnych młodych ludzi, spotykających się na próbach przez wszystkie wielkopostne soboty. Ks. Jacek Plech, diecezjalny duszpasterz młodzieży zaprosił wszystkich na diecezjalną pielgrzymkę maturzystów do Piekar Śląskich, która odbędzie się 12 kwietnia br. Każdy z wiernych, który przybył na Niedzielę Psalmową do katedry mógł zaopatrzyć się w specjalny numer "Gościa Niedzielnego" wraz z plakatem "Wypłyń na głębię" i płytą CD "Do moich przyjaciół" – rozmowy papieża młodzieżą.


http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=wyd/23sdm.php


* * *

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"
Strzelce Opolskie 21-23 listopada 200821–23 listopada 2008 roku odbyły się V Dni Kultury Chrześcijańskiej zorganizowane pod hasłem Kultura wyrazem człowieczeństwa i tożsamości narodów przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Parafię Rzymskokatolicką św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. (...)
Drugiego dnia w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej prelekcję wygłosił Piotr Wajs na temat Święci i błogosławieni Diecezji Opolskiej. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna przybliżająca sylwetki i dokonania osób wyniesionych na ołtarze oraz ukazująca pomniki i miejsca związane z ich pobytem i działalnością.
W XIII wieku świętością życia na wyniesienie na ołtarze zasłużyli głównie członkowie świątobliwej rodziny Odrowążów z Kamienia Śląskiego, a więc św. Jacek, błogosławiona Bronisława i błogosławiony Czesław. W tym wieku żył i działał również Herman Niemiec. Kolejne stulecia były pod tym względem znacznie mniej bogate.
W Nysie w XIX wieku działała błogosławiona Maria Luiza Merkert – elżbietanka.
Wiek XX przyniósł nową falę prześladowań ludzi Kościoła. Ofiarami hitleryzmu wyniesionymi na ołtarze byli: błogosławiony Józef Cebula – kapłan, który poniósł śmierć męczeńską w obozie Mauthausen w 1941 roku, oraz błogosławieni o. Alojzy Liguda i Emil Szramek, zamordowani w Dachau.
Podczas Dni w bocznej nawie kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca Opolski Okręg Stowarzyszenia przygotował wystawę biogramów opolskich świętych i błogosławionych. (...)
http://naszglos.civitaschristiana.pl/index.php?type=artykul&rok=2009&str=55&nr=1* * *

Nysa, wrzesień 2009


W drugą rocznicę beatyfikacji Marii Luizy Merkert czyli w dniu 30 września 2009 roku zakończone zostało znakowanie szlaku błogosławionej.
Szlak wytyczony został i opisany w przewodniku pt. "Śladami Marii Luizy Merkert" przez Siostrę Margaritę ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek i Biuro Promocji nyskiego magistratu.
Obecnie jest znakowany płytami z brązu z sekwencjami Matki Marii. Turyści otrzymawszy przewodnik będą bez trudu mogli samodzielnie odwiedzać miejsca, z którymi związana była błogosławiona. Spacer po szlaku daje możliwość poznania pięknych zakątków Nysy a także ich historii.
(...)
Szczególną okazją do wyrażenia wdzięczności Naszej Patronce będzie dzień 14 listopada każdego roku - dzień narodzin Marii Luizy Merkert dla nieba. Na ten dzień wyznaczone zostało wspomnienie liturgiczne.

Kierownik Biura Promocji

Edyta Bednarska – Kolbiarz


* * *

Nysa, listopad 2009Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie przygotowało publikację z konferencji pt. "Rozwój miasta i regionu a kult świętego patrona", która odbyła się w I rocznicę Beatyfikacji Marii Luizy Merkert pod honorowym patronatem JE Arcybiskupa Alfonsa Nossola, Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty, Dyrektora Związku Miast Polskich Andrzeja Porawskiego z udziałem reprezentantów samorządów, kościoła i uczelni.
Ukończony został również szlak Marii Luizy Merkert wiodący po 16 ciekawych miejscach Nysy związanych z życiem Błogosławionej

Kierownik Biura Promocji
Edyta Bednarska - Kolbiarz

 

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126097 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja