Modlitwa

M o d l i t w a

słowami błogosławionej Marii Luizy Merkert

 

„Boże, który kierujesz naszymi losami,

wysłuchaj moją modlitwę i udziel kochanym siostrom

wszelkiego dobra w obfitości.

Boże miłosierny, udziel pokoju,
którego świat dać nie może;

przede wszystkim pokoju z Tobą,

ze sobą samym i z bliźnimi.

Niech ten pokój w nas pozostanie.
Prosimy i błagamy,
byśmy były prawdziwymi oblubienicami
niebieskiego Oblubieńca.

 Błogosław naszą wspólną pracę,
by wszystkie siostry chętnie,

z radością wypełniały obowiązki powołania

i pilnie unikały okazji do grzechu.

Składamy nasz los w Twoje ręce i mamy nadzieję,
że z miłości ku Bogu dziewczęta ofiarują swoje życie
i chętnie podejmą trud powołania. 

Obym kiedyś mogła Ci powiedzieć:

‹‹Panie, oto wszystkie, które mi powierzyłeś,

żadnej nie zgubiłam››. Amen.

*  *  *  *  *

 

MODLITWA  DO BŁOGOSŁAWIONEJ

MARII LUIZY MERKERT

 

Mario Luizo, prosimy Ciebie
Wyproś nam łaski u Boga w niebie,
Byśmy Twym śladem wiernie stąpali
I w dobrych czynach naśladowali.

Byśmy nie szczędząc sił ani czasu,
Z otwartym sercem dzielnie szli naprzód.
Widząc i smutek i żal bliźniego,
Nieśli mu pomoc w trosce o niego.

Mario Luizo, naucz nas kochać,
Jak Ty kochałaś bliźnich i Boga,
Miłością ufną w Boskie ramiona,
Z wiarą, że wszystkie trudy pokona.

Niech z Twą pomocą wszelki strach zginie,
Mądrość, odwaga niech na nas spłynie.
Niech Twoje dzieło w nas rozkwita
I czułym sercem każdy dzień wita.

Krystyna Wroniewicz, październik 2009r.

*   *   *

Modlitwa o ducha miłości
Wszechmogący Boże,
ześlij swoje obfite błogosławieństwo

na ten dom (to mieszkanie)
wszystkich tutaj mieszkających i przybywających

oraz spraw, aby wpatrzeni w przykład
błogosławionej Marii Luizy Merkert,
której dałeś łaskę naśladowania Chrystusa
w służbie chorym, biednym i ubogim,
chętnie wykonywali dzieła miłości
wobec chorych i potrzebujących

i przez to mogli zasłużyć na nagrodę wieczną
w Twoim Królestwie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Diecezjalny folder: Odwiedziny duszpasterskie 2007/2008.
Wydano staraniem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu
w Wydawnictwie i Drukarni Świętego Krzyża.

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja