Szara Siostra

 

...jeśli podniesiesz
okruszynę
Bóg się uśmiecha
gdy kochasz
ludzką nędzę
Bóg płacze z miłości
 
* * *
...wyciągnięta
otwarta dłoń
i prawdy uśmiech
to pieczęć Boga
która kruszy
kamienie...
 
* * *
...wznieść wzrok
i szukać
Bożych środków
aby je
pokazać innym...
 
* * *
...nic szybko wykonać
kochać i służyć
służyć i kochać
i dziękować...
... to właśnie w sercu
które wyśpiewało
swoje "ślubuję"
i swoje wieczne
"kocham"
dokonuje się
konsekracja świata...
 
* * *
 
...iść
by podnosić
innych
ku twarzy Boga
 
* * *
... no cóż
mimo wszystko
warto stracić
nawet wszystko
by choć przez chwilę
dotknąć Boga...
 
* * *
...jeśli Twoje życie
będzie zbawieniem
jednego tylko człowieka
Twoje powołanie
będzie miało sens
i będzie bramą
do nieba...
 
* * *
...niech Pan
spęta Twoje serce
swoją miłością
a na pewno
będziesz wolną ...
 
* * *
... jeszcze nic się
nie dokonało wielkiego
przez wielość słów
ale wiele się już stało
przez odrobinę służby...
 
* * *
...nie żałuj niczego
oprócz grzechów
kochaj wszystko
oprócz grzechu
podaruj wiele
oprócz grzechu
 
* * *
...nie stój
nie czekaj
nie oglądaj się
popatrz
tuż obok
miłość przepływa
 
* * *
Pozwól
się porwać Bogu
i wznieść wysoko
i nie bój się
- nie spadniesz
z Jego skrzydeł
gdy zaufasz
całą sobą
 
* * *
...ważną jest rzeczą
dużo wiedzieć
ale - wiesz przecież
że wiedza
nigdy nie zastąpi
serca ...
 
* * *
...żyć
i nie żałować
że się cierpi
że się płacze
że się kocha
że się żyje
za człowieka
i dla Boga
 
* * *
...modlitwa
znaczy więcej
niż wszystkie
wynalazki świata
dlatego połączmy
serca modlitwą
a przemienimy
ludzkość
 
* * *
... szara siostra
wcale nie jest szara
jest zawsze kolorowa
tęczą wiary
nadziei
i miłości
w ten sposób
ciągle pokazuje Boga
 
* * *
... nie zgubić widoku lilii
która świeci bielą
nawet zimową nocą
i modli się
i modli
modli ...
 
* * *
...miłość nie krzyczy
nie ogłasza się
na piedestałach
po prostu służy
i daje bez opamiętania
 
* * *
...jeśli żyjesz miłością
leczysz siebie
jeśli żyjesz Bogiem
leczysz świat ...
 
* * *
...oddawaj wciąż
ludzi Bogu
a uczynisz ich
wolnymi
gotowymi do miłości ...
 
* * *
...pozwól Bogu
schować Cię
w Jego Sercu
i nigdy stamtąd
nie uciekaj


A.D.1995 - o.H2O

o. Henryk Kałuza svd

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja