Wspomnienie Liturgiczne 2011
 
Wspomnienie liturgiczne (5)
bł. Marii Luizy
14 listopada 2011
 
Dom Macierzysty w Nysie
Msza św. dziękczynna i z prośbą o łaskę cudu do kanonizacji
w kaplicy Świętej Rodziny
 


Bazylika św. Jakuba St. Ap. i św. Agnieszki w NysieW dniu 14 listopada Mszę św. poranne sprawowane są
w kaplicy Świętej Trójcy,
gdzie znajduje się sarkog z Jej Relikwiami


 

 
Wierni uczestniczący we Mszy św. przy Relikwiach bł. Marii Luizy

Bazylika św. Jakuba St. Ap. i św. Agnieszki
Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji
i z prośbą o cud do kanonizacji.
Modlitwa przy Relikwiach BłogosławionejUczczenie Relikwii przez wiernych


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja