Boże Narodzenie


Boże Narodzenie 2015Orędzie o miłosiernej miłości Boga,
przyniesione światu w cichą
i świętą noc Chrystusowych Narodzin,
niech wypełnia wszystkie dni życia
blaskiem Bożej łaski,
głębokim pokojem i radością.
Niech będzie źródłem mocy w dawaniu
świadectwa o Jego dobroci i miłości
wobec każdego człowieka,
który dzisiaj jest tak często
doświadczany niepokojem
o bezpieczną i spokojną przyszłość.
Chrystus zrodzony wśród ludzi
niech sprawi, by wszystkie dni,
Roku Nadzwyczajnego
Jubileuszu Miłosierdzia,
były bogate w Boże miłosierdzie.
Z modlitwą przed narodzonym
dla nas Panem
łączę świąteczne pozdrowienia
s.M.Margarita

*   *   *Rozradujmy się dzisiaj bliskością Jezusa
 i naszym zbawieniem.
On opuścił swój niebieski tron, aby nas odnaleźć
 i przyprowadzić do domu Ojca.
Idźmy więc do Betlejem – Jego domu,
aby przyjąć od Niego pomoc, pociechę,
ziarna pokoju, nowej nadziei, jedności i miłości.
Idźmy do Jego domu
- by stawać się „nowym Betlejem”
 dla narodzenia Boga w sobie i drugim człowieku.
Pozwólmy się oświetlić, światłem Tego, który jest
 „Największy”, a stał się maluczkim,
„Najmocniejszy”, a stał się słaby,
 aby na wywyższyć i umocnić.
Życzę zatrzymania się, zadziwienia i otwarcia serca
 na przyjęcia Bożej Miłości.
Niech On zamieszka w nas na zawsze
 i objawia się w codzienności,
 rozświetlając mroki XXI wieku.
Łączę się duchowo w radosny obchód
 Świąt Bożego Narodzenia
 i proszę, by Dobroć i Miłość Boga
 objawiała się także w Nowym 2012 Roku,
 a Maryja, Boża Rodzicielka,
niech uczy w codzienności rozpoznawać Bożą wolę
 i w każdym człowieku dostrzegać Jego Oblicze.
Z modlitewnym memento u stóp Bożej Dzieciny
 łączę serdeczne świąteczne pozdrowienia
z wyrazami wdzięczności
s.M. Margarita
Nysa, Boże Narodzenie A.D. 2011


*   *   *
„A oto objawiła się dobroć i miłość
Boga, naszego Zbawiciela"
(Tt 3,4)


Słowa z listu św. Pawła do Tytusa

wyjaśniają nam Tajemnicę Wcielenia –

przyjścia Syna Bożego na ziemię.

Boże Narodzenie to doświadczenie,

że cokolwiek by się wydarzyło,

On na nas patrzy z miłością…

dla Niego naprawdę jesteśmy ważni…

Dobroć i miłość Boga

objawiła się w nowo narodzonym Dzieciątku,

Jezusie Chrystusie,

którego możemy przyjąć w nasze ramiona,

do naszych rodzin i wspólnot, miejsc pracy.  
  Boża dobroć i miłość niech rosną w naszych sercach,

niech wypełniają nasze życie,

stają się źródłem radości i wewnętrznego pokoju,
których każdy z nas tak bardzo pragnie.
Tymi życzeniami łączę się duchowo

w obchód Świąt Bożego Narodzenia

i zapewniam o modlitwie

we wszystkich intencjach,

polecając Bogu także w Nowym 2011 Roku.

 

Boże Narodzenie 2010

 *   *   *Bóg jest miłością...każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
św. Jan Ewangelista.
                                                                               
 
Z Bożej łaski, kolejny raz w swoim życiu pochylamy się
nad Tajemnicą Wcielenia Słowa Odwiecznego
i stajemy się świadkami Bożej Miłości.
Bóg z wysokości niebios przychodzi na ziemię,
aby odbudować i uświęcić świątynie ludzkich serc
oraz ubogacić swoimi darami.
Radość miłowania płynąca z Tajemnicy Bożego Narodzenia
niech stanie się naszym udziałem.
On napełnia nas wszystkim, czego potrzebujemy,
zaspakaja pragnienia naszych serc.
pozostawiając nadmiar łaski,
byśmy mogli dzielić się nią ze wszystkimi, których spotykamy
i przez to stawali się święci.
Zamyślenie nad Tym, który z żłóbka wyrusza
w podróż zbawczą z naszymi życiorysami w swoim sercu,
aby uczynić nas wiecznym darem dla Ojca,
niech łączy nas w adoracji i uwielbieniu tej Niepojętej Miłości.
 
Z odnowioną przyjaźnią z Jezusem wkraczamy w Nowy 2010 Rok.
Niech Zbawiciel rozjaśnia życie łaskami, wspiera
i przeprowadzi bezpiecznie
przez wszystkie wyzwania kolejnego roku.
Niepokalana Matka Maryja niech wyprasza siły do dawania świadectwa
o Bożej miłości do człowieka.
Z serdecznymi świątecznymi pozdrowieniami
pozostaję w modlitewnej łączności.
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja