Nový klaster v Ostravě

Nový klášter
Kongregace sester sv. Alžběty 
v Ostravě 

 <<Biskupové požehnali v Ostravě
nový klášter Kongregace sester sv. Alžběty>>
14.11.A.D.2018

We wspomnienie liturgiczne bł. Marii Luizy Merkert, bp František Václav Lobkowicz poświęcił kaplicę  Miłosierdzia i klasztor pod jej patronatem w Ostrawie-Zábřeh.

 


Nový klaster v Ostravě – Dom bl. Marie Luisy Marketově

 

Myšlenky bl. Matky Marie Luizy Merkert

 Bůh je mým dobrým Otcem a shlíží na mě s láskou.             

Bůh své pomoci nikomu neodmítá.

V starostech, utrpení a radostech jsme díky hluboké víře a důvěře viděly milujícího Boha, jež nás vede a vše řídí.

Od Srdce Ježíšova se učíme trpělivě snášet slabosti našich bližních.

Vytrvalou modlitbou můžeme zvítězit nad špatnými návyky a získat pokoj srdce.

Chceme jen činit dobro, milovat všechny v Bohu a jestliže už nic nemůžeme udělat, chceme se alespoň modlit.
 Buď Bohu chvála, že dává horlivost v práci, trpělivost v utrpení, odvahu v hodině smrti.

 

 

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126099 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja