NOWENNA

NOWENNA
za wstawiennictwem
bł. MARII LUIZY

w kaplicy Trójcy Świętej
w Bazylice Mniejszej św. Jakuba w Nysie

W dniu 14 grudnia 2014 r. w kaplicy Trójcy Świętej - przy relikwiach bł. Marii Luizy - rozpoczęto nieustającą Nowennę o wstawiennictwo Błogosławionej. Podczas nowenny ks.prałat Mikołaj Mróz przedstawił prośby i podziękowania wspisane do księgi wyłożonej przy relikwiach Śląskiej Samarytanki. Nabożeństwo zakończono przy głównym ołtarzu adoracją Najświętszego Sakramentu, litanią o Najświętszym Sercu Jezusa i błogosławieństwem sakramentalnym. 
Wierni uczcili również relikwie Błogosławionej.
Odtąd Nowenna będzie odprawiana 14 dnia każdego miesiąca, nawiązując do wspomnienia liturgicznego 14 listopada. Pragniemy u Boga wyprosić rychłą kanonizację bł. Marii Luizy.
Sarkofag z relikwiami bł. Marii LuizyNowenna o wstawiennictwo bł. Marii LuizyUczczenie relikwii bł. Marii Luizy


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja