Z Maryją Maryja uczy nas wypełniać to,
 co Chrystus mówi.

CZUWANIE  Z MARYJĄ
- prośba o rychłą kanonizację
błogosławionej

 Marii Luizy Merkert.          

Wszechmogący i Miłosierny Boże, dałeś nam w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. Tobie ofiarujemy tę godzinę naszego zamyślenia nad czcią, jaką doznaje Maryja, Matka naszego Pana i Oblubieńca, w elżbietańskiej wspólnocie.

Przyjmij nasze wysiłki, jako modlitewny dar i zarazem prośbę o łaskę cudu i rychłą kanonizację błogosławionej Marii Luizy Merkert. Niech we wszystkim wypełni się Twoja wola. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
śpiew:

Maryjo, Matko nasza!
kalwaryjską, piekarską, gidelską,
Dla ojców naszych byłaś częstochowską,
opolską, ostrobramską.
Dla ojców naszych byłaś Zielną,
Siewną, Gromniczną...
O, Maryjo!, a Kim byłaś dla Kochanej Matki
wszystkich - Śląskiej Samarytanki ? ...
Byłaś Matką Bożą Bardzką i Wambierzycką,
Szkaplerzną i Różańcową, Matką Bożą w różach
i Wspomożycielką Wiernych z Lasku,
Matką Nieustającej Pomocy
i Niepokalanie Poczętą,
Matką Bożą z Świętej Górki w Osobowicach
i Uzdrowienia Chorych z Filipov...

Po błogosławionej Marii Luizie Merkert pozostały nam obrazy, rzeźby, szkaplerze i święta ku Twojej czci, a przede wszystkim, to że każda Siostra św. Elżbiety nosi Twoje, o Maryjo imię.

Jest to nie tylko najprostsza forma oddania Tobie czci, ale przede wszystkim zewnętrzny znak gorącego umiłowania Ciebie i głębokiego pragnienia, by odzwierciedlić w sobie wszystkie Twoje cnoty, Maryjo.           

śpiew: 

My, elżbietańskie pokolenie XXI wieku, patrzymy dziś z zadumą na przywiązanie naszej Matki do Ciebie, Maryjo ... Każdy dzień rozpoczynał się "Małym oficjum" ku Twojej czci; oparty był o trzy punkty - Anioł Pański rano, Anioł Pański w południe, Anioł Pański wieczorem, a kończył się modlitwą różańcową całej wspólnoty ... Gdy dodać do tego wszystkie święta maryjne w roku, maj z jego nabożeństwami, październik z różańcem i adwent z roratami, to trudno się dziwić, że Bóg tak przemieniał serca naszych współsióstr ...

Maryjo, dla błogosławionej Marii Luizy
byłaś wzorem i natchnieniem.
Przez całe swoje życie wpatrywała się w Ciebie:
byłaś dla niej Mistrzynią -  uczyłaś dróg doskonałości,
w niemocy - byłaś siłą,
w cierpieniu - pociechą i osłodą,
w ciemnościach doczesnego życia
- gwiazdą i przewodniczką,
prowadzącą do Jezusa,
Twojego Syna, a naszego Oblubieńca.
Od Ciebie, Maryjo nasza Matka
- uczyła się pokory, posłuszeństwa i cierpliwości;
- uczyła się modlitwy i zasłuchania w Słowo Boga;
- uczyła się jak kochać miłością mężną,
   której nie zwyciężyła żadna złość, ani
   ludzka  nienawiść i niewdzięczność;
- uczyła się miłości prawdziwie macierzyńskiej,
   którą ogarniała wszystkich ludzi.

Maryjo, byłaś dla błogosławionej Marii Luizy
wzorem bezgranicznej miłości Boga i człowieka,
miłości, która obejmuje wszystkich, bez wyjątku.
Tą miłością nasza Matka "zarażała"
i nadal "zaraża" swoje córy duchowe.
Nasza Matka wskazała nam Ciebie, Maryjo
jako wzór, który mamy naśladować.
Wieczorem zaś gromadziła siostry, prosząc
byś wraz z Dzieciątkiem im błogosławiła.

W Domu Macierzystym w Nysie pozostała nam
do dziś statua Matki Bożej z Dzieciątkiem
i prośba:
Niech nam błogosławi z Dzieciątkiem Panna Maryja.

śpiew: 

Maryjo, w 1865 roku, w Nysie zgromadziła się elżbietańska wspólnota, by z Twoim Synem świętować poświęcenie kaplicy i Domu Macierzystego. Wtedy to przybyłaś do naszych współsióstr w wizerunku Nieustającej Pomocy i dałaś nam Chrystusa Eucharystycznego. Nieustannie śpieszyłaś z pomocą Twej wiernej Służebnicy, a naszej Kochanej Matce Marii.

Dzisiaj wspólnie dziękujemy za Eucharystyczną obecność Twojego Syna, a naszego Pana i Oblubieńca wśród nas; w naszych kaplicach zakonnych rozsianych w różnych zakątkach świata: od Europy Środkowej poprzez Litwę, Ukrainę, Gruzję, Kazachstan, Rosję, Brazylię, Boliwię, Paragwaj aż do Jerozolimy, gdzie za murami tego miasta Twój Syn, a nasz Odkupiciel oddał za nas swoje życie i pojednał nas z Ojcem.
Nasze duchowe przygotowanie do wieczystych zaślubin z Boskim Oblubieńcem, kończymy pochylaniem się nad historią naszego Zgromadzenia, a w szczególności nad postacią błogosławionej Matki Marii Luizy Merkert. W tej godzinie czuwanie zwracamy się także do Niej:

Kochana Matko wszystkich - Śląska Samarytanko!

Przez całe życie byłaś niestrudzona
w poszukiwaniu ludzkiej biedy i nędzy.
W Twoich pełnych miłości czynach
dostrzegamy odblask miłosierdzia,
jakie okazuje nam Jezus.
Taka jesteś ludzka i nam tak bliska.

30 września 2007 roku Kościół, w akcie beatyfikacji, wskazał nam Ciebie jako wzór do naśladowania. W Dekrecie uznającym, że praktykowałaś cnoty w stopniu heroicznym stwierdzono też, że byłaś prawdziwym obrazem Dobrego Samarytanina - ukazywałaś ojcowską dobroć Boga i matczyną troskliwość Kościoła.

U początków naszego Zgromadzenia swym heroicznym przykładem zapaliłaś serca wielu dziewcząt do służby najbiedniejszym.

I dziś swym matczynym zatroskaniem zwracasz się do nas słowami, które sama stosowałaś w codziennych sytuacjach życiowych. Mówisz do nas: „Proszę was, abyście z miłością i cierpliwością pielęgnowały chorych. Jesteśmy bowiem przynaglane, by pokazać, że chcemy wszystkim czynić wiele dobra i wszystkich kochać w Bogu; a jeśli już nic nie możemy uczynić, chciejmy przynajmniej za nich się modlić”

Prosimy więc: połącz nasze serca i dłonie,
nawiedź i pociesz, a może trzeba i upomnieć?...
i podpowiedzieć, jak mamy kochać bliźnich,
by znów cuda Bożej miłości
mogły poprzez nas objawiać się światu.
Upominaj,  pocieszaj i przestrzegaj,
bo masz prawo, bo Tyś naszą Matką!
Matko Mario Luizo, wstawiaj się za nami u Boga,
byśmy były jeszcze bardziej gotowe
do okazywania Bożego miłosierdzia
głodnym, bezdomnym, ubogim i prześladowanym.

śpiew:

Modlitwa o kanonizację:

Boże, wielki w miłosierdzie wobec nas ludzi! 
Dziękujemy Ci
za dar życia i charyzmat Matki Marii Merkert,
za jej służbę poświęconą chorym i ubogim,
za jej bezgraniczne umiłowanie Syna Twojego
a Pana naszego Jezusa Chrystusa w człowieku.
Pomóż nam również w dzisiejszych czasach
dostrzegać cierpiącego Syna Twojego
w ludziach chorych, opuszczonych,
zdegradowanych w swoim człowieczeństwie.
Niech chrześcijańskie dzieło miłosierdzia,
które zapoczątkowała Matka Maria
stanie się naszym życiem.
Niech jej przykład przynagla nas
do świadczenia wobec potrzebujących
o Twojej niezmierzonej miłości
oraz nieskończonym miłosierdziu.
Prosimy Cię o łaskę kanonizacji, abyśmy
w ten sposób, jeszcze mocniej mogły zobaczyć
przykład żywej Ewangelii wiodącej nas
przez służbę i chrześcijańskie życie do świętości.
Za Jej przyczyną błagamy Cię Wszechmogący Boże,
o dar nowych powołań zakonnych
do służby najmniejszym
oraz o szczególną łaskę . . . . . . . . . . . .
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 Maryjo, prosimy również
o Twoje przemożne wstawiennictwo u Boga,
i o rychłą kanonizację tej, która w Twojej szkole
kształtowała swą duszę,
by być wierną i prawdziwą Oblubienicą Chrystusa.

Pozwól, o Maryjo, że jeszcze raz sięgniemy do naszej historii. Z tajemnicy Twojego nawiedzenia u krewnej Elżbiety, błogosławiona Maria Luiza poleciła nam czerpać umocnienie dla naszej wiary i zachętę do służebnej miłości.

Jak ongiś szłaś z Nazaretu, by udzielić pomocy i opieki swej krewnej Elżbiecie, tak dotąd zostałaś Matką pielgrzymującą ... i nas uczącą:
- jak przyjmować Słowo Boże, które mówi o potrzebach naszych bliźnich,
- jak z wiarą podporządkować swoje plany planom Boga,
- jak spontanicznie być pożyteczną w sytuacjach wymagających pomocy.  
Matko! Dla nas tym Słowem Bożym jest obecność chorych, potrzebujących, ubogich w środowiskach, w których żyjemy.
Maryjo! Ty uczysz nas wypełniać to, co mówi Chrystus:
"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili"
- to słowa Twojego Syna, które każdego dnia na nowo podejmujemy.     

śpiew:

Maryjo! Każdego dnia, na nowo uczę się pełnić Bożą wolę.Pomóż mi wypełniać ją tak, jak Ty ją wypełniałaś i jak ją pełniła nasza Matka – błogosławiona Maria Luiza Merkert:

- Moje siostry i moje córki kochane
(...) uczcie się serdecznego oddania woli Bożej
choćby nawet była ciężkim krzyżem
powtarzajcie z radością
"Bądź wola Twoja...
Niech Imię Pańskie będzie pochwalone"
i wytrwajcie w miłości Pana
czystej jak prześcieradło
którym owijacie chorych
ubogiej jak chore ludzkie ciało
w którym adorujecie Jezusową mękę
i posłusznej jak Maryja
oddana Tajemnicy Wcielenia
przez którą Serce Jezusa
stało się źródłem Zbawienia
i pamiętajcie - czekam na was z tęsknotą
przynieście ze sobą radosną świętość
różany ogród miłości i skarb cierpienia...
(sł.: O.H. Kałuża, Rozpłomieniona miłością)

Wraz z błogosławioną Marią Luizą Merkert wołam:

Maryjo bądź mi Matką
jak Bóg jest Ojcem moim
pomóż mi być służebnicą
co promieniuje pokojem
Umocnij moją małą wiarę
podaruj mi swą bezgraniczną ufność
lecz najbardziej wołam do Ciebie
Matko moja o rozpromienioną miłość
- wysłuchaj mnie o Maryjo.
 (sł.: O.H.Kałuża, Rozpłomieniona miłością)

Maryjo, na nowo ofiarujemy Tobie siebie samych i nasze Zgromadzenie Czynimy to słowami, które w 1885 r. w dziedzictwie przekazała nam Matka Franciszka Werner. Naszą modlitwą obejmujemy Matkę Generalną z Zarządem, wszystkie Przełożone Prowincji, Przełożone lokalne, każdą siostrę, każdą nowicjuszkę, postulantkę i kandydatkę, jak i te, które Opatrzność Boża powoła do naszego Zgromadzenia. Polecamy Ci Matko wszystkich, którym służymy i z których posługi korzystamy.

Ofiarowanie Zgromadzenia
Niepokalanemu Sercu Maryi
O Najświętsza Maryjo Panno,
Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza.
Łącząc głosy nasze z głosami Aniołów i wszystkich Świętych
wielbiących Cię w niebie, z głębi serc naszych zwracamy się
do Ciebie, by zapewnić Cię o naszej czci i miłości.
Dziękujemy Ci za wszystkie łaski nam udzielone.
Po Bogu Tobie, o Maryjo, Zgromadzenie zawdzięcza:
swoje powstanie, swój rozwój i wszystko to, co zdziałało
dla pomnożenia czci Twego Boskiego Syna
oraz dla pożytku i dobra człowieka i ludzkości.
My, które jesteśmy córkami tego Zgromadzenia,
wyznajemy z radością, że wszystkie te łaski zawdzięczamy
przemożnej Twej pomocy i macierzyńskiej dla nas miłości.
Słusznie tedy, o Matko Najświętsza,
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety uważa się
za wyłączną własność Twoją, my zaś, o najmilsza Matko nasza,
w dniu dzisiejszym uroczyście to potwierdzamy
i o dalszą prosimy Cię opiekę.
Ofiarujemy się Tobie, o Maryjo,
wobec Syna Twego Jezusa Chrystusa, wobec św. Józefa,
św. Elżbiety oraz wszystkich Świętych
- na zawsze oddając się Niepokalanemu Sercu Twemu.
O Najmilsza Królowo nieba i ziemi,
racz z niebieskiego tronu życzliwie spojrzeć
na Zgromadzenie swoje i łaskawie przyjąć tę naszą ofiarę.
O Najsłodsza Panno, wspieraj ramieniem swoim
małą gromadkę naszą, umacniaj ją w pracach,
broń przeciw nieprzyjaciołom,
pocieszaj w cierpieniach i przeciwnościach.
Spraw, o Maryjo, abyśmy - choć niegodne – będąc
córkami Zgromadzenia Twego, w Sercu Twym
i Sercu Syna Twego żyły, w Nim życia ziemskiego dokonały
i do niebieskiej ojczyzny przyjęte być mogły. Amen.

Venite ad me s.170.
Oprac.: s.M. Margarita Cebula

 

Modlitwa za Rodziny
Matko Nieustającej Pomocy, pociągnięci Twoją dobrocią
i przynaglani ciężkim położeniem dzisiejszych rodzin,
zwracamy się do Ciebie, o dobra Matko,
gdyż ufamy, że znajdziemy w Tobie
Obrończynię dla zagrożonych rodzin.

Oddając dziś samych siebie i nasze rodziny  Tobie, Matko,
prosimy, rozgrzewaj serca nasze
żywą miłością ku sobie i Bogu.
Bądź Gwiazdą przewodnią dla umysłów naszych,
rozpogadzaj smutne dni,
dodawaj siły do pracy na chleb
i kształtowanie w sobie pełnego obrazu człowieka,
spraw, by dzieci otaczały uczynną miłością
rodziców i wychowawców,
zachowaj od złego niedoświadczoną młodzież
i otwieraj jej umysł na dobro, prawdę i piękno,
a rodziców i małżonków
skłaniaj do ofiarnej i przykładnej miłości
oraz służby dla dobra całej rodziny.
O Matko Nieustającej Pomocy,
ufamy Tobie i prosimy,
zamknij całą naszą rodzinę w swym matczynym sercu
i proś Boga za nami, teraz i zawsze. Amen.
 

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja