Biografie i inne

 


 

Biografia:
BUNGE  RUDOLF, Mater Maria Merkert w: Samariterinnen. Frauenbilder mit acht Porträts, Leipzig 1883, s. 169-202.
 

FRANKIEWICZ   EDWARD,  Maria  Merkert.   Założycielka  i  Pierwsza  Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 1817-1872,Wrocław 1982.
 

FRANKIEWICZ   EDWARD, Śląska   Samarytanka.   Maria   Merkert. Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Opole 1983.
 

CEBULA  s. M. MARGARITA, Służebnica Boża Maria Merkert myśli wybrane z pism. Świadectwa i wspomnienia, Nysa 1992.
 

KAŁUŻA HENRYK, Rozpłomieniona miłością. Poezje o Matce Marii Merkert, Nysa,  1995. 
 

ALBRECHT BARBARA, Maria Merkert. Profil und Werk der Mitgründerin und ersten  Generaloberin der Schwestern  von  der heiligen Elisabeth, Reinbek 1995. 

Maria Merkert  1817-1872 Założycielka Sióstr Elżbietanek,  w:  K. Bukowski, Słownik Polskich Świętych, Kraków 1995, s. 286-287. 
 

CEBULA s. M. MARGARITA, Śląska Samarytanka Służebnica Boża Maria Merkert (1817-1872),w: Działalność społeczno-narodowa i  polityczna  kobiet na Górnym  Śląsku w XX  wieku,  red. KARCZYNSKA HELENA, Opole 1997, s. 229-233.
 

Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska, pod red. DYRDY. J.M. Katowice 2000, t. 4
 
GRABOWSKA GRAŻYNA, Siostra Maria Merkert - historia Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, w: Sławni Nysanie - nauka i kultura bogactwem historii regionu, Starostwo Powiatowe w Nysie, Opole 2004, s. 48-55.
 

FRANKIEWICZ   EDWARD, La Samaritana Della Slesia Maria Merkert (tłumaczenie na język włoski: Śląska   Samarytanka.   Maria   Merkert.Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety), Katowice 2005.
 

CEBULA s. M. MARGARITA, Czcigodna Służebnica Boża Maria Merkert 1817-1872, Nysa 2006.
 

CEBULA  s. M. MARGARITA,   SMS-y Kochanej Matki.  Przesłanie Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Merkert 1817-1872, Nysa 2006.
 

CEBULA s. M. MARGARITA, Die Kongregation der Schwestern von der hl. Elisabeth und ihre Mitgründerin Maria Merkert 1817-1872, Nysa 2006.

CEBULA s. M. MARGARITA, Sancta Elisabethsystrarnas Kongregation. Och deras megrundarinna  Maria Merkert 1817-1872, Nysa 2006 (Szwecja 2007).
 

CEBULA s. M. MARGARITA, Błogosławiona Maria Merkert 1817-1872, Nysa 2007.
 

CEBULA s. M. MARGARITA, Блаженная Мариа Луиза Мзркерт (1817-1872), Кировоград 2007.
 

CEBULA  s. M. MARGARITA,   SMS-y Kochanej Matki.  Przesłanie Błogosławionej Marii Merkert 1817-1872, Nysa 2007.
 

KAŁUŻA HENRYK, Rozpłomieniona miłością. Poezje o Błogosławionej Marii Merkert Nysa, 2007.
 

FRANKIEWICZ   EDWARD, La Samaritana Della Slesia Maria Merkert (tłumaczenie na język włoski: Śląska   Samarytanka.   Maria   Merkert. Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety), Wrocław 2007.
 

FRANKIEWICZ   EDWARD, Maria Merkert  Merkert A Samaritana da Silésia (tłumaczenie na język portugalski: Śląska   Samarytanka.   Maria   Merkert. Założycielka i Pierwsza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety), Blumenau - Brazylia 2007. 
 

CEBULA  s. M. MARGARITA, Die Kongregation der Schwestern von der hl. Elisabeth und ihre Mitgründerin Maria Merkert 1817-1872, Halle 2007.


SCHŐNFELDER SCHW. M. G, Maria Merkert Mitgründerin der Kongregation der Schwestern v.d.hl. Elisabeth. Eine neue Selige verbindet Deutschland und Polen, Halle 2007.
 

(POSTULACJA) Madre Maria Merkert (1817-1872), Varsavia - Roma 2007.
 

MRÓZ MIKOŁAJ, Błogosławiona Maria Merkert. Samarytanka z Śląska, Nysa 2007.
 

(CSSE), Selige Maria Louise Merkert 1817-1872. Seligsprechung am 30.September 2007, Halle 2007.

ZALEWSKI ZBIGNIEW, Nysa Śląski Rzym , Nysa 2007.
 

GRABOWSKA GRAŻYNA, CEBULA MARGARITA, Życie i działalność Matki Marii Luizy Merkert, współzałożycielki zgromadzenia sióstr św. Elżbiety, w: Sławne postacie pogranicza polsko-czeskiego Euroregionu Pradziad – wspólne dziedzictwo historyczne, Nysa 2007.
 

MULKA  ANDRZEJ,  Nasi patronowie. Błogosławiona Maria Merkert, w: Promyczek dobra 11 (181) 2007.
 

CEBULA  s. M. MARGARITA,   Śladami Marii Luizy Merkert, UM Nysa 2008. (tłumaczenie: angielski, niemiecki, włoski).

CEBULA  s.M. MARGARITA, Prekursorka szkolnictwa medycznego na Śląsku. To święta kobieta, w: Miś Engelbert, Święci opolscy. Oppelner Heilige, WBP w Opolu 2008.
 


Positio super vita, Vitutibus et Fama Sanctitatis Mariae Merkert [Pozycja o życiu, cnotach i sławie świętości Marii Merkert] (1817-1872), Roma 2002.

Decretum super virtutibus Mariae Merkert [Dekret o heroiczności cnót Marii Merkert] (1817-1872), Roma 2004.
 

Decretum super miraculo Mariae Merkert [Dekret o cudzie], Romae 2007.
 

LITURGIA GODZIN na święto bł. Marii Luizy Merkert 14 listopada (Prot. n. 320/07/L).
 

MSZA ŚWIĘTA i  Obrzęd beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Luizy Merkert, Opole 2007.
 

Liturgia Godzin na święto bł. Marii Luizy Merkert 14 listopada,  Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety 2007. 

Santa Messa di ringraziamento per la Beatificatione di Maria Luiza Merkert, Roma 2008. 

Bł. Maria Merkert. Scenariusz katechez. Informator Katechetyczny Diecezji Opolskiej Nr 37, Opole 2007.
  

Różaniec (Poznań 2007). 

 

Agenda Suore di S. Elisabetta (w językach: polskim,  niemieckim, portugalskim i włoskim).
 

Wiadomości Urzędowe  Diecezji Opolskiej 10-11/2007. 

Oblicza miłosierdzia w duchowości Europy. Bł. Maria Luiza Merkert - kontynuatorka dzieła św. Elżbiety w posłudze miłości miłosiernej, redakcja bb  Jan Kopiec,  WTUO, Opole, 2012

Bł. Maria Luiza Merkert (+1817) Nysa, w: ks. Jan Kochel, Świadkowie z tej ziemi. Śląscy święci i błogosławieni w rytmie Lectio divina, Katowice 2012 

 

Historia Zgromadzenia:

JUNGNITZ JOSEPH, Kongregation der grauen Schwestern von der heiligen Elisabeth. Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen der Kongre­gation, Breslau 1892.
 

SCHWETER JOSEPH, Geschichte der Kongregation der Grauen Schwestern von der heiligen Elisabeth. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Karitas und Mission in den letzten 100 Jahren, Bd. I, II, Breslau 1937.
 

ENGELBERT KURT, Geschichte der Kongregation der Grauen Schwestern von der heiligen Elisabeth 1935-1966, Bd. III, Hildesheim 1969.
 

NASZA PRZESZŁOŚĆ, Kraków 1981, t. 55.
 

URBAN WINCENTY, Sylwetki biograficzne inicjatorki i założycie-lek Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, Wrocław 1983.
 

URBAN WINCENTY, Śladami Założycielek Sióstr Elżbietanek, Wrocław 1983.
 

MERTENS JOHANNES, Geschichte der Kongregation der Schwestern von der heiligen Elisabeth 1842-1992, Bd. I, II, Reinbek 1998.

 

INNE:

FANKIDEJSKI JAKUB, Klasztory żeńskie w dyecezyi chełmińskiej, Pelplin 1883, s. 261-263.
 

KŐNIG ARTHUR, Graue Schwestern von der heiligen Elisabeth ,w: Wetzer und Welte's Kirchenlexikon, Freiburg i. Br. 1886, t. 4, s. 400-402.
 

Zum 50 jdhrigen Jubelfeste der Kongregation der Grauen Schwestern von der hl. Elisabeth. w: Neisser Zeitung, Neisse 1892, Sonderdruck.
 

MEER AUGUST, Die Grauen Schwestern von der heil. Elisabeth, w: Schlesisches Pastoralblatt 1892/2, Sonderdruck. Erinnerungen cm die Gedenkfeier des 50 jdhrigen Bestehens der Congregation der Grauen Schwestern von der heil. Elisabeth am 27September 1892. Vom Mutterhause gesammelt und herausgegeben, Breslau 1893.

KARL KASTNER, Kirchengeschichte für Lyzeen und höhere Mädchenschulen IV-VII, (Historia Kościoła dla licealistów i średnich szkół dla dziewcząt),  Bonn 1926.


(CSSE), Kalendarz 1952. 

(CSSE), Im Gefolge der heiligen Elisabeth, Reinbek 1966.

Gimnazjum Nr 3, O Marii Merkert, która "niosła serce i wewnętrzny pokój, dobroć rąk i bezpieczeństwo uśmiechu", Nysa 2001, (praca konkursowa)

GROŃ AGNIESZKA, Miasto Marii Merkert. Nysa wczoraj i dziś, Nysa 2007. 

 

Przewodniki i propozycje  weekendowe w Nysie
Weekend biograficzny. Dzień 2. Nysa, Szlak biograficzny "Śladami Błogosławionej Marii Luizy Merkert" w: Górskie Pojezierze na weekend, Nysa 2014 s. 6 (w języku polskim i czeskim)


Filmy DVD

Beatyfikacja M. Merkert Nysa 30.IX.2007, Dukaty Księstwa Nyskiego, filmy, UM Nysa, Twierdza Nysa TPF.
 

Maria Luiza Merkert, Aktualności Śląskie, 2007. 
 

Film Matka Maria Luiza Merkert Śląska Samarytanka (również w wersji internetowej: siostryelzbietanki.com, (Film), Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety.
 

Beatyfikacja Marii Luizy Merkert, Lux Veritatis 2007.
 

Śląska Samarytanka Maria Luiza Merkert, UM Nysa (tłumaczenie; angielski, niemiecki, włoski), tress-FILM 2007.

Teledyski

Teledysk, Niebo czeka wciąż na odważnych, Nysa 2008 (Młodzież nyska dla Tomka w hołdzie Marii Luizie Merkert w I rocznicę beatyfikacji.
 

Teledysk, Niebo czeka wciąż na odważnych. Na zawsze młodzi, Nysa 2009 (Młodzież nyska dla Dawida Kalisza)

 
teledysk, Jeżeli już nie będzie nas. Młodzież pomaga Nyskiemu Hospicjum w ramach akcji "Niebo czeka wciąż na odważnych", "Na zawsze młodzi", D.M. Droga na szczyt", Nysa 2010.

s.M. Margarita Cebula CSSE
Nysa, 15 września A.D. 2008-2014

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126100 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja