Poezja


 


Jedną z tych
co dzielne były

mając za broń

serce i dwie ręce

co to walczyły

wbrew wszystkiemu

i wszystkim

miłością gorące

choćby o jeden oddech

już dawno skazanych

na ziemską rozłąkę

była ona

zawsze taka sama

pokornie zwyczajna

śląska samarytanka

siostra Maria Merkert

nyska Elżbietanka...

Jej proste życie

było Ewangelią

bezgraniczną służbą

co nie liczy niczego

Bogu oddana

szalona dobrocią

pochylona nad ludzką nędzą

nad cierpieniem

dzieliła miłosierdzie

i choć niezrozumiana

to jednak potrzebna

jak chleb i woda

jak słońce i powietrze

jak dotyk Pana

który leczył miłością

tak też i ona

-         niezrównana

matka wszystkich...

o.Henryk Kałuża svd


*   *   *   *   *
 

 

Renacie M. i Romanie K. poetkom
z miasta św. Marii Merke
rt


Mario


Podnoszę głowę

ku Tobie

Samarytanko Śląska

 

Między nami

uśmiecha się Anioł

darowany przez Ciebie

Tłumaczy dogmaty

i niby - zdania chorej mamy

co jak ikona

w mym życiu

 

Czasami nas odwiedza

Elżbieta

moja zwykła siostra

która jak święta

poszła do nieba

 

Mama wspomina dzieci

nie wiedząc czy żyję

Głaszczę

jej dziecinne włosy

mówię o świętości

 

Mario

zaglądnij czasami

do naszego domu opieki
Naucz mnie trwać
w miłości miłosiernej


Romana Więcaszek, Spacery wierszem, Kraków 2009

*   *   *


Pieśń o bł. Marii Luizie


1.   Narodziłaś się, Bóg tak chciał
 i w ramionach matki pierwszy raz
 chociaż tak maleńka usłyszałaś że ,
przyjdzie czas przyjdzie i Bóg zawoła Cię.
 Choć cierpiałaś nie raz dziecka płacz
Boże wzruszył serce i swą twarz
 przybliżył wreszcie mówiąc, że przyjdzie
 czas przyjdzie i ja zawołam Cię.

Ref:
Błogosławiona Mario Merkert
 w twoim uśmiechu krył się Bóg
za w
szystkie ludzkie przewinienia
Ty swym dziełem spłacałaś dług.
 
2.  W rozmodlonych oczach Mario Twych
 gościły nie raz smutku łzy
utulić chciałaś wszystkich lecz
 jedna Ty serce i dłonie dwie
Wtedy przypomniałaś sobie dzień ,
gdy przed krzyżem klęcząc w duszy Twej
Pan przemówił cicho szepną Ci
przyszedł czas, przyszedł i za Mną idź.

3. W  Twoim sercu czuwał Dobry Pan
 poprzez Ciebie ukojenie dał
ludziom wszelkich wyznań każdej płci ,
chociaż tak zły był czas srogie dni
Dzisiaj patrząc w oczy Szarych sióstr
widzę Mario Merkert kobiet trud,
aby balsam serca ludziom nieść
Za to dziś Tobie lud składa cześć.


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja