Pielgrzymowanie 2020


Kandydaci do seminarium
w domu zakonnym
bł. Marii Luizy Merkert

 

Kandydaci do Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu - sześciu z diecezji opolskiej, czterech z diecezji gliwickiej i dwóch studentów, którzy  już ukończyli pierwszy rok teologii - w dniach 31.08-18.09. 2020 r. przeżywają kurs propedeutyczny połączony z rekolekcjami

Poniedziałkowe popołudnie przyszli seminarzyści tradycyjnie przeżyli w domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie. Towarzyszył im Biskup Opolski Andrzej Czaja i moderator ks. Daniel Leśniak. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy p.w. Świętej Rodziny wykładem Pasterza diecezji opolskiej, koronką do Miłosierdzia Bożego i błogosławieństwem sakramentalnym. Przyszli klerycy zapoznali się z historią zgromadzenia, spotkali się z siostrami domu macierzystego przy wspólnym stole i skromnym poczęstunku. W kapitularzu zapoznali się z postacią bł. Marii Luizy i zobaczyli filmik. Na zakończenie, w pokoju pamięci - w XIX wieku biuro przełożonej generalnej - poznali pamiątki po Błogosławionej Śląskiej Samarytance.


Przyszłym klerykom życzmy
wierności Bogu i Jego wezwaniu,
obfitości Jego darów
na miarę potrzeb i zgodnie z Jego wolą.
Was, Moderatorów i Wykładowców
wspieramy  naszą modlitwą.

*   *   *

KLUB ROWEROWYCH PIELGRZYMÓW
im. BŁ. MARII LUIZY M
ERKERT
 


Otwarcie sezonu pielgrzymkowego
w dniu 07 marca 2020 r.


godz. 10.00 nawiedzenie Domu Macierzystego
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie:
- modlitwa w kaplicy pw. Świętej Rodziny
- uczczenienie relikwii bł. Marii Luizy Merkert.
- przejście do pokoju pamięci i kapitularza.

Michał Raczyński


 

 
 

 


*   *   *
Dyrektorzy POPS z Polski
 
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja