Pielgrzymka kandydatek 2013

Pielgrzymka Postulantek i Aspirantek
śladami bł. Marii Luizy
Nysa, 11 czerwca A.D. 2013Spotkanie w kapitularzu Domu Macierzystego
wybudowanego w latach 1863-1865
staraniem bł. Marii Luizy.Po Eucharystii Postulantki i Aspirantki
poświęciły się Najświętszemu Sercu Jezusa
aktem oddania Matek Założycielek w dniu 27.09.1842 r.Na szlaku "śladami bł. Marii Luizy"
Przed bazyliką mniejszą św. Jakuba w Nysie,
gdzie spoczywają relikwie bł. Marii LuizyPrzy sarkofagu z relikwiami bł. Marii LuizyW miejscu, gdzie w XIX wieku stał budynek
katolickiej szkoły dla dziewcząt,
do której uczęszczała bł. Maria Luiza.
Tablica pamiątkowa z napisem:
"Życzę Ci pełnej świadomości powołania.
Maria Merkert"


Na Cmentarzu Jerozolimskim
przy grobach Matek Załżycielek i Sióstr.
Na grobie bł. Marii Luizy tablica pamiątkowa
z napisem:
"Nie żyła daremnie
ks.F. Neumann, proboszcz"


*  *  * 

 
Modlitwa wiernych
Postulantek i Aspirantek
Nysa, 12.06.AD.2013.
           
 
Jeżeli we Mnie trwać będziecie,
a słowa moje w was,
proście o cokolwiek chcecie,
a to wam się spełni
:


Niech każda siostra,
podczas codziennej Mszy świętej
modli się za Ojca Świętego i za Kościół:
1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby Pan wspierał go mocą Ducha Świętego i wszelkimi potrzebnymi łaskami w prowadzeniu Kościoła po ścieżkach wiary.

J
estem przekonana,
że za wstawiennictwem św. Elżbiety,
Bóg nadal będzie błogosławił Zgromadzeniu,
które nosi Jej imię:
2. Módlmy się za Matkę Generalną i wszystkie Siostry Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, aby umocnione świadectwem życia błogosławionej Marii Luizy, służyły Bogu i człowiekowi w duchu miłości miłosiernej.

Ż
yczę pełnej świadomości
swego powołania:
3. Za wstawiennictwem błogosławionej Marii Luizy prosimy Cię Panie o łaskę wytrwania w powołaniu dla Postulantek i Aspirantek.

M
odlitwa jest
najcenniejszym balsamem
docierającym  do tronu Boga:
4. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby pełne miłości i wrażliwości były miejscem, gdzie budzą się i dojrzewają nowe powołania kapłańskie i zakonne.

B
ogu wystarczy ofiarne serce:
5. Módlmy się by wszystkie wydarzenia w naszym życiu przybliżły nas do Boga. 

Wysłuchaj Boże
naszych  modlitw i spraw,
aby udział w Eucharystii
coraz bardziej nas jednoczył i uświęcał.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 
 
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja