Fascinosum


Nie lękaj się, bo cię wykupiłem 
wezwałem cię po imieniu
tyś moim!
Iz 43,1b 

BÓG
doświadcza mej wiary
ale i ja
doświadczam Boga.
Doświadczam nie tylko
że ON JEST
ale także
jaki JEST
O, Boże
TREMENDUM
O, Boże
FASCINOSUM.
W górach i lawinie
Twoich doświadczeń
czuję się małą
bezradną...
TREMENDUM
Który jak rzeźbiarz
ciosami dłuta -
wyrzeźbiarz we mnie
człowieka
- jak z kamienia
I czasem
trudno uczłowieczyć...
a raz zrobioną rysę
zaokrąglić
w UŚMIECH... 

Kruszyna kamienia
cierpieniem zostaje...
TREMENDUM
- opieram się dłutu
łza zrasza codzienność
i nie mogę w lustrze
odróżnić swych twarzy... 

...Odczuwam
Twoją wielkość
TY wszystko
zmienić możesz...
Ciebie doświadczam
przeżywam delikatne
utajone
FASCINOSUM
znaki przyjazne
drobiazgi święte... 

Doświadczam wiary
BOGA
Doświadczam siebie
własnej małości
znikomości...
ale i niepowtarzalną
wielkość
BÓG JEST ZE MNĄ
a ja w BOGU...
I mam swoją rolę
do spełnienia
posłannictwo
do wykonania...
FASCINOSUM
BÓG WIERZY WE MNIE
a ja WIERZĘ BOGU...
Dlatego idę
przez myśli
gesty
czyny
słowa
przez pewność
i chwile zwątpienia
dążąc uparcie
do szczytu
do końca 
z ziemskiej pielgrzymki...
do wiecznego trwania...
FASCINOSUM
A.D. 1992 
Twoje słowo jest lampą dla moich stóp
i światłem na mojej ścieżce

Ps 119,105

Klęczę przed Tobą, Boże
cała drżąca
Niepewna...
Niepewnością jest moje postępowanie
Niepewnością są moje postanowienia
Nie wiem, czy zdołam
je wypełnić...
Nie wiem czy wystarczy mi sił
na zwykłą szarą codzienność
na dobroć
dla wszystkich
i uśmiech
i radość...
Klęczę Ojcze przed Tobą
pełna niepokoju...
I chciałabym ucho przytulić
do szeptu Twego krzyża
wsłuchać się bez końca
w tę przedziwną mowę...
Lecz Ty mi mówisz
OFIARA SPEŁNIONA,
IDŹCIE W POKOJU
Posyłasz mnie tam
skąd przybyłam
aby NIEŚĆ CIEBIE
gdzie CIĘ nie ma
a gdzie byś chciał
być koniecznie...
I klęczę przed Tobą
BOŻE
z rękami i głową spuszczoną
Milczeniem jest moja modlitwa
milczeniem jest moje TAK!
TAK PANIE!
TAK...
NIECH SIĘ STANIE!

*   *   *

Nie mów o Bogu
zanim ludzie nie pytają,
ale żyj tak,
aby pytali!

 

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja