Wspomnienie Liturgiczne 2013

Wspomnienie Liturgiczne (7)
bł. Marii Luizy
Nysa 14 listopada 2013 r.


mal. I. Botor

Uczczenie relikwii bł. Marii Luizy
przez wiernych
w Bazylice św. JakubaWieni przed sarkofagiem z relikwiami bł. Marii Luizy


Uczcznie relikwii w relikwiarzu procesyjnym

*   *   *   *

Msza św. dziękczynna
za dar bł. Marii Luizy, jej beatyfikację
i prośba o rychłą kanonizację 
w Bazylice św. Jakuba


Msza św. koncelebrowana, kapłani nyskich parafii

Procesja światła
z relikwiami bł. Marii LuizyRozpoczęcie procesji światła przy Bazylice św. Jakuba.
Tablica z przesłaniem Błogosławionej:
Bóg jest dobrym Ojcem 
i spogląda na Ciebie z miłością
W miejscu, gdzie w XIX wieku stała
Miejska Katolicka Szkoła dla Dziewcząt.
Tablica z przesłaniem Błogosławionej:
Życzę Ci pełnej świadomości powołania


ul. Celna,
miejsce, gdzie stał dom rodzinny.
Tablica z przesłaniem Błogosławionej:
Dla biednych dzieci bądź matką
Wejście na ul. Jana Sobieskiego
"Carolimum"
tablica z przesłaniem Błogosławionej:
Wszystkim czyń wiele dobra


Dom Macierzysty
Tablica z przesłaniem Błogosławionej:
Proszę z miłością i cierpliwością
pielęgnować chorychUczczenie relikwii Błogosławionej
przez uczestników procesji światła


Uczestnicy procesji światła otrzymali broszurkę
z sentencjami św. Elżbiety i bł. Marii Luizy
*   *   *  *

Koncert charytatywny ku czci bł. Marii Luizy
na rzecz 11 letniego Alana chorego na autyzm
NDK 17 listopada 2013 r.

Na koncert przyjechali
Przełożeni WSD w Legnicy wraz z  i Siostrami MagdalenkamiSala NDK była wypełniona do ostatniego miejsca


Moderatorzy koncertu charytatywnego
w hołdzie bł. Marii LuiziePrzedszkolaki z Frączkowa


Wystąpiła Katarzyna Golonka


Drużyna Wolontariuszy "Szlachetnej paczki"


Wystąpiła Aleksandra Zabilska


Wystąpiła Małgorzata Marfiany


Koncert zespołu "Trzecia Godzina Dnia"
Koncert uwielbiena
zakończono wspólną modlitwą za Alana i Jego Mamę


Linki:
Urząd Miasta Nysa

Opolski Gość Niedzielny

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja