Klub Rowerowych Pielgrzymów 2019


Na rozpoczęcie 
sezonu pielgrzymkowego 2019 
Śladami Śląskiej Samarytanki 


W dniu 17 marca otwieramy sezon pielgrzymkowy i tradycyjnie, my Członkowie Klubu Rowerowych Pielgrzymów pojawimy się w Domu Macierzystym naszej patronki Błogosławionej Marii Luizy Merkert o godz.10,10. Będziemy prosić o błogosławieństwo i bezpieczne pielgrzymowanie przez cały 2019 r. Ufamy, iż nas tym razem może być nas więcej.
W ostatnim tygodniku „Nowiny Nyskie”, napisałem obszerną informację dotyczącą pielgrzymki.
Michał Raczyński


 Przyjazd Rowerowych Pielgrzymów

Na klasztornym dziedzińcu

Członkowie Klubu Rowerowych Pielgrzymów modlili w kaplicy p.w. Świętej Rodziny, uczccili relikwie, zapoznali się z życiem i działalnością Błogosławionej Patronki Klubu oraz najważniejszymi wydarzeniami z historii Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. W "Paszportach Turystycznych" Pielgrzymi otrzymali pieczątkę promującą "Szlak bł. Marii Luizy Merkert" w Nysie. Następnie zwiedzili pokój pamięci i kapitularz. W bieżącym roku pogoda dopisała, również Uczestników przyjechało znacznie więcej.

W kaplicy p.w. Świętej Rodziny, uczczenie relikwii

Pielgrzym z Gliwic otrzymuje w Paszporcie Turystycznym
pieczątkę promującą  "Szlak bł. Marii Luizy Merkert" w NysieNa zakończenie Rowerowi Pielgrzymi zaśpiewali kanon ku czci Patronki Klubu - bł. Marii Luizy.

Następnie Pielgrzymi przejechali "Szlakiem bł. Marii Luizy Merkert" i odwiedzili miejsca związane z Jej życiem oraz działalnością apostolsko-charytatywną w Nysie.

*   *   *

"Szczęść Boże! Siostro Margarito!

W dniach 15-22 czerwca 2019 r., z mojej inicjatywy i jako komandor, organizuję po raz pierwszy w Nysie,
59 Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK, 
na który przyjedzie ok. 550 turystów (kadra przewodników), również zagranicznych, więc będzie się działo i sporo pracy logistycznej. Zakwaterowanie udało mi się załatwić w bardzo dobrych warunkach.
W programie m.in. obowiązkowe nawiedzenie Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.
Drogiej Siostrze  życzymy rychłego powrotu do zdrowia, ufamy, że jednak się zobaczymy.
Serdecznie pozdrawiamy
Michał Raczyński"
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126097 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja