U Błogosławionej rok 2018

Nysa, 21.04.2018 r.
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej we Wrocławiu
zorganizowało szkolenie dla nauczycieli z województwa dolnośląskiego i opolskiego,  które odbyło się w Otmuchowie w dniach od 19 do 22 kwietnia 2018 roku.
W ramach  szkolenia terenowego, w dniu 21.04. 2018 r. Uczestnicy przybyli do Nysy, gdzie odbyło się m.in. spotkanie w Domu Macierzystym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.


 

 

 *   *   *

Opole, 14 kwietnia 2018 r.
W ramach Tygodnia Miłosierdzia, w  sobotę, 14 kwietnia,  2018 r., ks. Janusz Iwańczuk zaprosił do Radio Doxa ks. Piotra Burczyka, proboszcza św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie i s. M. Margaritę, elżbietankę, by słuchaczom przybliżyć Śląską Samarytankę – bł. Marię Luizę Merkert (1817-1872). Prezentacja „wielkiej kobiety  XIX wieku” odbyła się po modlitwie różańcowej ze słuchaczami i wysłuchaniu pasterskiego słowa bp Andrzeja Czai.

Podstawę do prezentacji Postaci stanowiły wiersze o. Henryka Kałuży svd, Rozpłomieniona miłością. Poezje o błogosławionej Marii Merkert, Nysa 2007


W studio Radio Doxa

Opole, 08 października 2018 r. 


Radio Doxa, Opole - godz 20.00-21.00
Św. Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) i bł. Maria Luiza Merkert


*   *   *

Misterium Miłosierdzia Bożego
 w kościele Wniebowzięcia NMP

 Nysa 8 kwietnia A.D. 2018

Duszpasterstwo Młodzieżowo-Akademickie Dekanatu Nysa

"DROGA NA SZCZYT"

przygotowała Misterium Miłosierdzia Bożego.
Podczas Misterium, Młodzież wniosła
KRZYŻ ŚDM,
Elżbietańska Młodzież zakonna
- RELIKWIE świętych i błogosławionych.
Biskup Opolski Andrzej Czaja skierował do licznie zebranej Młodzieży i Wiernych Słowo Boże oraz poświęcił „pakiety miłosierdzia”, które Młodzież przygotowała i  rozdała Uczestnikom.
Śpiewanej Koronce do Miłosierdzia Bożego
towarzyszył zespół muzyczny.

Na zakończenie Wierni uczcili relikwie
św. Jana Pawła II, św. Faustyny,
św. Rity, św. o. Pio,
św. Elżbiety i bł. Marii Luizy Merkert.

*   *   *
Nysa, 16 marzec A.D. 2018


*   *   *

Nysa, 23 luty A.D. 2018
Droga Krzyżowa

z przesłaniem bł. Marii Luizy Merkert

 

I. Fałszywy osąd człowieka

Po raz kolejny sądzę mojego bliźniego, obmawiam go. Nie umiem się pohamować przed osądem, że ten jest taki, a tamten taki.... Wypowiadam sądy o innych, a przecież nie znam serca człowieka którego osądzam!

Za przykładem bł. Marii Luizy pragnę:  „ćwiczyć się  w milczeniu, zwłaszcza w czasie rozmów i przy niesprawiedliwych  sądach o drugich”.

Panie Jezu, naucz mnie widzieć siebie w prawdzie i nie skazywać Cię na śmierć w moim sercu

II. Przyjęcie krzyża

Na innych nakładam ciężary, czasem może nie do udźwignięcia, zrzucam na drugiego winę, odpowiedzialność ... po prostu umywam ręce, niech inni się męczą ale nie ja!

Bł. Maria Luiza przypomina mi, że  „Wszystko jest wolą Bożą. Jestem mocno przekona, że tak jest, chociaż miałybyśmy jeszcze więcej cierpieć. Dlatego pragniemy odważnie, radośnie i wiernie służyć Bogu”.

Panie Jezu, naucz mnie z pokorą przyjmować niekiedy trudną wolę Bożą i cierpliwie nieść swój krzyż.

III. Pierwszy upadek

Nie udało się, upadłam.  Mój grzech trzyma się mocno, zło nie chce mnie wypuścić. Panie Jezu tęsknię za źródłem życia, którym jesteś Ty sam.     Ty, jesteś potężniejszy niż zło.

Bł. Maria Luiza przypomina mi, że  „pamiętając o naszych słabościach musimy odważnie sprzeciwiać się podszeptom złego ducha, a jeśli upadniemy, zło naprawić przez szczere wyznanie błędów”.

Panie Jezu,  pomóż mi powstawać z moich grzechów.

IV. Spotkanie z drugim człowiekiem

Każdy człowiek jest dla mnie darem Boga i należy się mu wielki szacunek. Jaki obraz bliźniego noszę w sercu? Jak do tej pory traktowałam ludzi stawianych przez Boga na mojej drodze życia? Czy jako służących?

Bł. Maria Luiza wierzyła, że  „Bóg jest dobrym Ojcem i spogląda na każdego z miłością”. Panie Jezu, naucz mnie patrzeć na drugiego człowieka Twoimi oczami. Maryjo, Matko Bolesna, módl się za mną.

V. Pomoc bliźniemu

Bliźni potrzebuje mojej pomocy, a ja odwracam się od niego, udaję że nie widzę, wymawiam się innymi zajęciami... jestem egoistą.

Bł. Maria Luiza zachęca mnie, by  „wszystkim czynić wiele dobra”.

Panie Jezu, naucz mnie być wyczuloną na potrzeby drugiego człowieka.


VI. Miłosierdzie

Panie Jezu, byłeś w trudnej sytuacji, cierpiałeś i nagle ona wyszła z tłumu, otarła Ci twarz; na chuście zostawiłeś jej swoje odbicie...   Ileż razy ktoś mi pomógł, czy okazałam mu wdzięczność? Oczekuję zrozumienia od innych, a czy sama staram się zrozumieć drugiego człowieka? Pragnę pocieszenia, a czy sama pocieszam moich bliźnich?

Bł. Maria Luiza zachęca mnie:  „Ćwiczmy się w serdecznym współczuciu z ubogimi i chorymi, w pełnym miłości znoszeniu duchowych i fizycznych ułomności”.

Panie Jezu, ucz mnie miłosiernej miłości.


VII. Drugi upadek

Widziałam grzech bliźniego, jak zareagowałam? Może poczułam się bardzo zgorszona, doznałam wstrętu i obrzydzenia, a przecież sama grzeszę... Czy jestem w stanie nie odrzucać bliźniego, pomóc mu powstać?...
Bł. Maria Luiza Merkert   poucza mnie:  
„od Serca Jezusowego uczmy się z cierpliwością znosić słabości naszych bliźnich”.

Panie Jezu, cichy i pokornego serca, wspomóż mnie swoją łaską.

 

VIII. Współczucie i pocieszenie

Czy potrafię szczerze współczuć?  Może tylko udaję, nie angażuję się osobiście, bo tak bezpieczniej.  Jestem powołana i posłana do biednych i do zagubionych duchowo ludzi. Oni oczekują mojego zrozumienia, współczucia, pocieszenia.

Bł. Maria Luizy zachęca mnie bym:  „ćwiczyła się w szczerej miłości  Boga i bliźniego”  i życzy mi:   "ofiarnej miłości Boga i przyjemnej Bogu miłości bliźniego”.

Panie Jezu, ucz mnie zrozumienia, współczucia i pocieszania.

 

IX. Trzeci upadek

Upadłam! ... już dość mam moich grzechów! Obiecuję, że  już nigdy więcej nie zgrzeszę, ... a może z niektórymi słabościami będę się borykała do końca życia. Jedyną moją nadzieją i pomocą jest Jezus Chrystus.

Bł. Maria Luiza żyła świadomością, że  „mocą  z wysokości możemy przezwyciężyć naszą  słabość i oziębłość”,  a po przyjęciu sakramentu pokuty tak powtarzała: „Jestem po spowiedzi i szczęśliwa, że Bóg jest moim przebaczającym Ojcem i patrzy na mnie z miłością

Panie Jezu, dziękuję Ci za sakrament pokuty i pojednania! 

 

X. Obnażenie

Obnażam słabości bliźniego, poniżam publicznie, wyśmiewam, wydaję krzywdzące sądy, wypowiadam nieuzasadnione słowa krytyki ...i tak odzieram Chrystusa mieszkającego w sercu drugiego człowieka! Jak długo...!?

Bł. Maria Luiza   wzywa:  „Unikajcie okazji do grzechu... Bóg nikomu nie odmawia swej pomocy... przy wytrwałej modlitwie możemy pokonać złe nawyki i zdobyć pokój serca”.

Panie Jezu, proszę Cię przebacz mi wszystkie niesprawiedliwe sądy.

 

XI. Cierpienie Krzyża

Cierpię fizycznie, zmagam się duchowo, zostałam oskarżona, zmiażdżona przez społeczność, w której żyję. Jak przyjmuję te doświadczenia? Narzekanie nic nie da, nie jestem większa od Chrystusa, ale mogę spróbować stawać się jak Chrystus.

Bł. Maria Luiza daje mi przykład słowami:  „niech Bóg będzie uwielbiony za to, że udziela gorliwości w pracy, cierpliwości  w cierpieniu, odwagi w godzinie śmierci”.

Panie Jezu, naucz mnie z godnością przyjmować codzienne doświadczenia.

 

XII. Śmierć

Mam stać się jak Jezus Chrystus, ziarnem które obumarło, aby przynieść owoc stokrotny. Miłość wymaga poświęcenia, czasami oddania życia.

Bł. Maria Luiza przypomina mi, że w elżbietańskiej służbie:  „nie odstrasza nas myśl, że choroba pierwszego podopiecznego, który zażąda pomocy, może być przyczyną naszej śmierci”  i życzy mi   "pełnej świadomości swego powołania”.

Panie Jezu, pomóż mi z pełną świadomością umierać dla Ciebie, dla innych.

 

XIII. Milczenie

Niekiedy w obliczu cierpienia, które dotyka mojego bliźniego powinnam milczeć. Wystarczy tylko być z tym drugim, spróbować współczuć, odczuwać z nim, a w gorącej modlitwie przedstawiać Bożemu Miłosierdziu cierpienie bliźniego. Obecność znaczy więcej niż najpiękniejsze słowa.

Bł. Maria Luiza daje mi przykład:  „Chcemy wszystkich kochać w Bogu, a jeśli już nic nie możemy uczynić, chciejmy przynajmniej za nich się modlić.... Modlitwa jest najcenniejszym balsamem docierającym do tronu Boga”.

Panie Jezu, ucz mnie kochającej obecności i modlitwy w obliczu cierpienia bliźniego.

 

XIV. Oczekiwanie na zmartwychwstanie

Moje życie jest oczekiwaniem na zmartwychwstanie. Jeśli chcę zmartwychwstać muszę nawrócić się! Nawrócenie, którego pragnę jest moim zmartwychpowstaniem!

Bł. Maria Luiza   zachęca mnie do poznawania moich słabości i ich przezwyciężania,   bo  „im lepiej poznamy naszą słabość, tym pewniej możemy liczyć na Bożą pomoc..." 

Panie Jezu, powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane...”, proszę Cię przebacz mi, stwórz we mnie serce czyste i odnów moc ducha. Wejrzy łaskawie na moją słabość w walce z mocami ciemności i wyciągnij w mojej obronie swoją potężną prawicę.

 

Modlitwa

Panie Jezu, w swoim ziemskim życiu doświadczałeś cierpienia. Jest ono nie tylko częścią mojego życia, ale także sprawdzianem mego podobieństwa do Ciebie. Ty przez swoją śmierć i zmartwychwstanie napełniłeś nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Rozważanie:
s.M.Margarita Cebula 
Wielki Post A.D.2011

*   *   *

 
Grupy pielgrzymkowe w Domu Macierzystym bł. Marii Luizy

- 20 stycznia 2018 - Wspólnota Apostolska św. Elżbiety z Ost..

- 18 marzec 2018 - Rowerowi Pielgrzymi im. bł. Marii Luizy Merkert  << Inauguracja sezonu pielgrzymek rowerowych >>
- 25 marzec 2018 - Rodzina Imiołek z Głogówka


- 16-17 kwietnia 2018 małżeństwo z Hamburga

 
- 21 kwietnia 2018 - Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej we Wrocławiu nauczyciele z województwa dolnośląskiego i opolskiego
- wychowawcy Zakładu Karnego w Strzelinie
- 28 kwietnia 2018 - 2 osoby z Berlina

- 28 kwietnia 2 siostry z Berlina

- 06 maja 2018 - siostra i 3 osoby z Bydgoszczy

- 25 maja 2018 - neoprezbiterzy MWSD w Opolu

- 26 maja 2018 - dzieci I-szo komunijne z rodzicami z Gogolina
 
 - 30 maja 2018 - ks. K.Bytomski z 30 wiernymi
z Teksasu
<< From Texas to Nysa>>


- 31  maja 2018 - małżeństwo z Languli, Turyngia

- Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR
-  Grupa z Hamburga


- 05 czerwca 2018 - postulantki
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

12 czerwca 2018 - wierni z parafii św. Małgorzaty M.i Dz.
w Twardawie

- 13 czerwca 2018 - uczestnicy
<< 32 Tarnopolskiego Zjazdu Kresowian >>

- 22 czerwca 2018 - 31 osób z Opola
- 23 czerwca 2018 - dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami z parafii p.w. św. Joachima i Ann z Dziewkowic
- 26 czerwca 2018 - pielgrzymi z parafoo p.w. św. Karola Boromeusza w Opolu
- 27 czerwca 2018 - siostry jubilatki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety zgromadzone we Wrocławiu
 


- 05 lipca 2018 - Ojciec Ambroży OFM z Panewnik
z osobą towarzyszącą z Katowic


- 07 lipca 2018 - grupa Róż Różańcowych z parafii św. Piotra i Pawła w Nysie
- 09 lipca 2018 - pielgrzymi z parafii  Wszystkich Świętych z Bieńkowic
- 10 lipca 2018 - grupa ministrantów i klerykami i kapłanami diecezji opolskiej (ok. 46 osób)
- 18 lipca 2018 - seniorzy i opiekunowie - 30 osób
Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach


07-10 sierpnia 2018 - spotkanie dla sióstr przygotowujących się
do profesji wieczystej w Zalesiu. prowincja warszawska

- 12 sierpnia 2018 - grupa motocyklistów
- 27 sierpnia 2018 - grupa dzieci polecająca rodziców i siebie wstawiennictwu bł. Marii Luizy

- 01 września 2018 - 50 pielgrzymów z kapłanem z paradii Michała Archanioła w Prudniku


- 12 września 2018 - klerycy I-go roku
MWSD w Opolu z moderatorami
 
- 15 września 2018 - 25 kursantów na przewodników turystycznych woj. oplskiego

- 29 września 2018 - Kazimierz i Krystyna z Krakowa
- 23 października 2018 - grupa seniorów z Bobrownik Śląskich, 44 osoby
- 14 listopada 2018 -
 Kapłani Jubilaci (1993-2018) z diecezji opolskiej, gliwickiej i ołomuniecki
<< Eucharystia w kaplicy Domu Macierzystego>> 

- 08 grudnia 2018 - Młodzież Salezjańska
z Kapłanem z Wrocławia
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja