Paszport Turystyczny 2017


Paszport Turystyczny
po Miejskim Szlaku Turystycznym
w Nysie.

Nysa, 28.09.2017 r.

Paszport w formie książeczki, to mały przewodnik po szlaku miejskim, który prezentuje najciekawsze atrakcje turystyczne miasta. Dodatkowo znajduje się w nim wiele cennych wskazówek i informacje o dostępności obiektów, w tym także sakralnych. W paszporcie można zbierać pieczątki z odwiedzanych miejsc oraz wklejać zdjęcia. Na stronie 20 umieszczono informacje o Domu Macierzystym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Pielgrzymi i turyści mogą otrzymać specjalną pieczątkę, która promuje „Szlak bł. Marii Luizy Merkert” w Nysie.
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126100 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja