JUBILATE 2015150
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KAPLICY p.w. ŚWIĘTEJ RODZINY
i
DOMU MACIERZYSTEGO
w
NYSIE


Przed 150 laty, w święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, t.j. 21 listopada 1865 roku, biskup Adrian Włodarski, sufragan wrocławski i kurator Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety poświęcił kaplicę i dom macierzysty. Został on wybudowany w latach 1863-1865 w Nysie na Rynku Solnym staraniem Matki Marii Merkert, pierwszej przełożonej generalnej.Kaplica pw. Świętej RodzinyObraz "Święta Rodzina" , mal. Jan Bochenek 1865.


Nysa, 30 października 1865 r.
Przewielebny Księże Dziekanie!
Nie mogę pominąć okazji, by podzielić się radosną wiadomością, że w tych dniach otrzymałyśmy pozwolenie Księdza Biskupa Ordynariusza na poświęcenie naszego domu i kaplicy. W kaplicy mogą też być odprawiane Msze św. i przechowywany Najświętszy Sakrament.
Po uzgodnieniu z Jego Ekscelencją, uroczystość poświęcenia przewidziana jest na dzień 21 listopada.
W tym też dniu odbędzie się pod przewodnictwem Księdza Biskupa uroczystość obłóczyn i złożenia ślubów zaonnych.
Bardzo proszę, by Przewielebny Ksiądz włączył nas szczególnie w tym tak ważnym dniu do swojej modlitwy. Niech Stwórca miłosierny weźmie nas w swoją przemożną opiekę i zachowa zwycięsko od wszelkich pokus
Z wyrazami głębokiego szacunku,
przełożonaChór muzyczny z prospektem organowym
ul. Grodzka (dawniej Jezuicka), w głębi Dom Macierzysty

ul. Sobieskiego (dawniej Szkolna)
Od lewej strony: fasada Domu Macierzystego, kościół Wniebowzięcia NMP (bez kopuł),
"Carolinum" (dawniej kolegium jezuickie).


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja