Pielgrzymka WAE Sárospatak - Nysa 2016

Sárospatak - Nysa
01-03.06.2016

 

W dniach 01-03 czerwca 2016 roku w Domu Macierzystym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przebywała grupa Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety z Sárospatak na Węgrzech. Pielgrzymi przybyli do Nysy z miejsca narodzin św. Elżbiety Węgierskiej, Patronki zgromadzenia.

W drugim dniu Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez Duszpasterza z Sárospatak. Następnie przemierzając 13 km "Szlak bł. Marii Luizy Merkert”, odwiedzili miejsce narodzin, życia, działalności, narodzin dla nieba i beatyfikacji Śląskiej Samarytanki.

W trzecim dniu wraz ze wspólnotą Domu Macierzystego uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej. Po czym, podczas wspólnego śniadania dzielili się swoimi przeżyciami z pobytu w Śląskim Rzymie i zaprosili siostry do Sárospatak - miejsca narodzin św. Elżbiety.

Zapraszamy do obejrzenia filmików (wystarczy KLIKNĄĆ)  

 Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja