Linki


Błogosłowiona
Maria Luiza Merkert


L I N  K  I

Radio Doxa: <<Nieugięta w przeciwnościach, 27.01.2016>>  posłuchaj

Opolski Gość: <<Miłosierdzie w praktyce>>  (2016)

<<Juniorackie spotkanie w Nysie SSpS>> (2016)


<<Filmiki o bł. Marii Luizie Merkert>> - (format video)

<<Święci żyją świętymi i pragną świętości – nabożeństwo>>  (Radość konsekracji 2015)

<<Bal Wszystkich Świętych w Rolniku>> (Nysa 2015)

 
<<Wspomnienie>>  (Rakowiec Południowy 2015)

<<Wspomnienie>> (Zdzieszowice 2015)

<<Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła>>  (2015)

<<Siostry Elżbietanki na Starej Wsi>>  (2015)

<<Patron dnia>>
 (2014)


<<November 14, Bl Mary Louise (Maria Luiza) Merkert>> (2014)

<<Bse Maria Luiza Merkert>>  (2014)

<<Pamięci Marii Luizy Merkert>>
 (2014)


<<Wiara>>

<<Biblicum>>

<<Po śladach bł. Marii Luizy>>  Gość Opolski 2013

<<XI Piesza Pielgrzymka do Miłosierdzia Bożego>> (Centrum Opatrzności Bożej 2013)

<<Noc Świętych w Chmielniku: Święci drogowskazami w wędrówce do Domu Ojca>> 2013)

<<Ziemia Nyska. Słynni mieszkańcy>>

<<Bł. Maria Luiza Merkert>>

<<Maria Luiza Merkert>>

<<
Śladami bohaterów człowieczeństwa>>

<<Parafia MB Fratimskiej w Bydgoszczy>>

<<
Samarytanka z Nysy. Błogosławiona Maria Luiza Merkert>>   - Projekt uczniowski: "Na tropie sławnych Nysan" realizowny przez uczniów Gimnazjum nr 3 w Nysie

<<Informacja Turystyczna. Szlak bł. Marii Luizy Merkert>>

<<Bł. Maria Luiza>> (Diecezja Zamojsko-Lubaczowska 2012)

<<Msza w Nysie na koniec jubileuszu elżbietanek>> (2012)


<<
W 5. ROCZNICĘ BEATYFIKACJI MARII LUIZY MERKERT>>

  

<<Rozbudowa szpitala Powiatowego im. Marii Merkert>> (2012)

<<Recenzja  "Oblicza miłosierdzia w duchowości Europy>> (KUL 2012)

<<Oblicza miłosierdzia w duchowości Europy>> (2012)

<<
W Nysie - uroczystości jubileuszu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety>>  (2012)

<<CatholicSaints.Info.>>

<<Nasi Orędownicy>>

<<
Nysa i „Szlak bł. Marii Luizy Merkert” w sieci Cammini d' Europa (2012)>>


<<UM Nysa>>

<<Cammini d" Europa p.38-39>>

<<UM Nysa>> -  w Cammini d Europa

<<UM Nysa>>  - w Cammini d Europa

<<UM Nysa - w Mediolanie>>

<<W Nysie "Śladami bohaterów człowieczeństwa">> - Radio Opole 2012

Śladami bohaterów człowieczenstwa<< - Radio Opole

Śladami bohaterów człowieczeństwa<< - Radio Opole


"Śladami bohaterów człowieczeństwa"<< -  parafia św. Jana Chrzciciela


"Śladami bohaterów człowieczeństwa"<<  - UM Nysa

Śladami bohaterów człowieczeństwa<< - film You Tube

Śladami bohaterów człowieczeństwa<< ZKN 2012

Klub Rowerowych Pielgrzymów<<
"Szlakiem bł. Marii Luizy Merkert"  (2012)

Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego w diecezjach: opolskiej i gliwickien (2012)<<

Reportaż o nyskiej dobroczynności<<
Od 16,23 minuty o nyskich elżbietankach. Film emitowany w godzinach przedpołudniowych w pierwszym programie telewizji czeskiej, a także w niektórych programach lokalnych TVP.

<<Relikwie u Elżbietanek>> (Osieczna)

<<Dom Pokoju elżbietanek w Betlejem>  (2011)


ŚWIADKOWIE PRAWDY Z TEJ ZIEMI - << 
Bł. Maria Luiza († 1872) - Nysa>> (2011)


Kartka z kalendarza: dziś mija 4. rocznica beatyfikacji Marii Luizy Merkert<< - NGO 2011

Nysa: zakończyły się trzydniowe obchody ku czci
bł. Marii Luizy Merkert Diecezja Opole (2011)

Patron dnia: bł. Maria Luiza Merkert<< (2011)

Klub Rowerowych Pielgrzymów im. bł. Marii Luizy Merkert 
w Nysie<<
 - UM 2011

Klub Rowerowych Pielgrzymów 
im. bł. Marii Luizy<<
- Radio Opole (2011)

Klub Rowerowych Pielgrzymów<<

Figura bł. Marii Luizy Merkert w Zawiści<< 


<<Kartka z kalendarza>>  (2011)

Ludzie Ludziom<< -  UM (2011)

Rok Życia Konsekrowanego
w Metropolii Górnośląskiej<<
  - (2011-2012)

<<
Gra po mieście pt. ,,Śladami Marii Merkert”>>

<<Bł. Maria Luiza Merkert>>  (2010)


<<Szlak śladami...>>  (2010)

Szlak Błogosławionej Marii Luizy Merkert<< -  (2010)

<<Cnoty chrześcijańskie w życiu duchowym bł. Marii Luizy Merkert>>
 (2009)

<<Śląska samarytanka - bł. Maria Luiza Merkert>> (2009)

Szlakiem Samarytanki<< - (2009)

14 listopada - wspomnienie<<

Śląska Samarytanka<<

Bł. Maria Luiza Merkert (1817-1872)<<, 

"Droga światła"<< - Carolinum 2008

<<Potrzebujemy świadków wiary>> 2008

<<Błogosławiona Maria Luiza Merkert>> kolorowanka

<<Carolinum>>
(2007)

<<Beatyfikacja Matki Marii Merkert>> (Nowe życie 2007)

<<Śląska Samarytanka>> (Przewodnik Katolicki 2007)

<<Powiatowy Konkurs Plastyczny „Błogosławiona Maria Luiza Merkert – Śląska Samarytanka>> (2007)

<<Droga duchowa>>  (2007)

<<
Domowa beatyfikacja>>  (2007)

<<Dom Macierzysty>> - materiały pokoferencyjne

<<Miłość bez miary>>, s.5-6 (2007)


<<Elżbietańskie Magnificat>>  (2007)

Maria Luiza Merkert beatyfikowana<<  -  1.10.2007

 
List abp. Nossola przed beatyfikacją<<

 - (dokumentacja) 18.09.2007
Maria Luiza Merkert ogłoszona błogosławioną -
Rzeczpospolita, 30.09.2007

List pasterski Biskupa Opolskiego z okazji beatyfikacji
Marii Luizy Merkert Diecezja Opolska. 09.2007

Zaproszenie do Nysy 23.09.2007<<

 - GN, str. 4-6
Wzór służenia drugiemu człowiekowi -
Nasz Dziennik, 30.09.2007
Maria Luiza Merkert beatyfikowana<< -  1.10.2007


List Apostolski Ojca Świętego Benedykta XVI

Powołani do miłosierdzia - Nasz Dziennik, 7.10.2007

Błogosławiona Śląska Samarytanka - Nasz Dziennik

 

Nowa błogosławiona - radioem, 1.10.2007

Beatyfikacja s. Marii Luizy Merkert

Błogosławiona z Nysy. 23.09.2007<<  - GN, str. 4-5

 Anioł dobroci, śląska samarytanka
- siostra Maria Luiza Merkert błogosławiona
TVP 30.09.2007

Potrzeba samarytanina 30.09.2007<<

Beatyfikacja Marii Merkert: Nysa, 30 września -
Radio Watykańskie

Nysa: beatyfikacja Matki Marii Luizy Merkert -
ekai, 30.09.2007

Abp Nossol o Matce Luizie Merkert  -
Niedziela, 19.09.2007

Merkert: Miłość do bliźniego najważniejsza -
Wochenblatt 27.09.2007

Służebnica Boża s. Maria Merkert wkrótce
błogosławioną - Nasz Dziennik, 24.06.2007
Beatyfikacja czcigodnej służebnicy Bożej
Marii Luizy Merkert<<


  - 1.6.2007

Niedziela - Głos z Torunia<<   22.04.2007

Nysanka kandydatką na ołtarze<<
   - NTO 16.09.2002

Śląska samarytanka<<   - NTO 27.12.2002

Gdy nie chciał ich uznać Biskup<<   -  21.12.2004

Zakon pomocy<<   - NTO 7.01.2005

Siostra Maria zaopiekuje się żakami<<   - NTO 13.07.2005

Maria z Nysy na ołtarze<<  - NTO 13.02.2007 

Maria z Nysy na ołtarze<<    - NTO 14.02.2007

Nysa - Beatyfikacja Marii Merkert<<   - NTO 19.03.2007

Nysanka błogosławioną<<

   - NTO 20.03.2007


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja