Wezwania do bł. Marii Luizy
 

 

Wezwania do błogosławionej
Marii Luizy Merkert


R Błogosławiona Mario Luizo, wprowadzałaś Ewangelię w życie w sposób radykalny. Życie we­dług Ewangelii jest życiem świętych, dlatego naocz­ni świadkowie Twojego życia nie mieli wątpliwości, iż jesteś w domu Ojca. Orędujesz za nami, wypra­szasz nam pomoc Wszechmocnego, nade wszystko zaś łaskę, by nasze życie stało się ofiarą miłą Bogu. Prosimy o Twoje wstawiennictwo:

 


     P. Błogosławiona Mario Luizo, otwierająca się na tajemnicze działanie łaski Bożej i wiernie odpowia­dająca na głos Chrystusa,

W. Módl się za nami.

P
. Błogosławiona Mario Luizo, przepełniona ra­dosną świadomością spełniania woli Bożej,

W. Módl się za nami.

P. Błogosławiona Mario Luizo, realizująca prawdziwą miłość bliźniego w codziennym życiu, niosąc pomoc wszystkim potrzebującym,

W. Módl się za nami.

 P. Błogosławiona Mario Luizo, miłująca bied­nych, opuszczonych i pragnąca leczyć chore członki cierpiącego Chrystusa,

W. Módl się za nami.

 

P. Błogosławiona Mario Luizo, wytrwale i z ra­dością służąca wszystkim w ukryciu,

W. Módl się za nami.

 

P. Błogosławiona Mario Luizo, cierpliwie zno­sząca lekceważenie i pogardę,

W. Módl się za nami.

P. Błogosławiona Mario Luizo, ufająca Opatrz­ności Bożej i z nadzieją patrząca w przyszłość,
      W. Módl się za nami.


P. Błogosławiona Mario Luizo, odważnie po­konująca przeszkody i wdzięczna Bogu za nowe trudności,
    W. Módl się za nami.

P. Błogosławiona Mario Luizo, w łączności z Kościołem troszcząca się o wewnętrzne i ze­wnętrzne sprawy Zgromadzenia,
W. Módl się za nami.

P. Błogosławiona Mario Luizo, przez życie w duchu ośmiu błogosławieństw będąca wzorem dla dziewcząt decydujących się na służbę potrze­bującym,
     W
. Módl się za nami.


    P
. Błogosławiona Mario Luizo, spalająca się jak świeca w służbie miłości,
     W. Módl się za nami.


    P
. Błogosławiona Mario Luizo, łącząca radosne Te Deum z dziękczynnym Magnificat,
    W. Módl się za nami.


P. Boże w Trójcy jedyny, pomóż nam, aby nasze wspólnoty nieustannie stawały się miejscem gościn­ności i domami miłosierdzia dla chorych, starszych, maluczkich oraz wszystkich dotkniętych różny­mi formami odrzucenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Venite  ad me. Modlitewnik Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety , s.444-446
Nihil obstat Poznań, dnia 3 kwietnia 2013 roku

/-/ Ks. Kanonik dr Michał Tschuschke, cenzor
Imprimatur Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 roku
N. 1476/2013
/-/ Biskup Grzegorz Balcerek, Wikariusz Generalny
/-/ Ks. dr Piotr Garstecki, Notariusz Kurii

*   *   *

 

Modlitwa o ducha miłości
Wszechmogący Boże,
ześlij swoje obfite błogosławieństwo

na nasz dom, wszystkich tutaj mieszkających
i przybywających

oraz spraw, aby wpatrzeni w przykład
błogosławionej Marii Luizy Merkert,
której dałeś łaskę naśladowania Chrystusa
w służbie chorym, biednym i ubogim,
chętnie wykonywali dzieła miłości wobec chorych i potrzebujących
i przez to mogli zasłużyć na nagrodę wieczną w Twoim Królestwie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Venite  ad me. Modlitewnik Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety , s.285
Nihil obstat Poznań, dnia 3 kwietnia 2013 roku

/-/ Ks. Kanonik dr Michał Tschuschke, cenzor
Imprimatur Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 roku
N. 1476/2013/-/ Biskup Grzegorz Balcerek, Wikariusz Generalny
/-/ Ks. dr Piotr Garstecki, Notariusz Kurii

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja