Złotów


UROCZYSTOŚĆ
I Rocznicy Beatyfikacji Matki  Marii Luizy Merkert
X - Lecie Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie 

Pewnego pięknego jesiennego dnia Złotów zwiedzała wycieczka. Wędrując po mieście turyści zauważyli również hospicjum i stwierdzili, że w tym mieście mieszkają dobrzy ludzie...

Remont budynku z dostosowaniem do nowej działalności rozpoczęliśmy 8.12.1997 r. Dnia 2.10.1998 r. przyjęto pierwszą pacjentkę - to początek, nowe wezwania, zadania - SŁUŻBA ludziom chorym i cierpiącym w Hospicjum św. Elżbiety. Po trzech miesiącach okazało się, że potrzeby społeczeństwa są większe - zabrakło miejsc w Hospicjum . Rozbudowa - to nowe wezwania i zadania. Rozbudowa trwała od 18.07.2002 r. do 27.09.2003 r. (jest film) W roku obecnym dzień 8.X - był dniem wdzięczności Bogu i ludziom wielkiego i dobrego serca, za 10 lat służby hospicyjnej oraz za 1 rocznicę Beatyfikacji Matki Marii Luizy Merkert.

Wierzymy, że św. Elżbieta i Matka Maria, które same oddały swoje talenty, zdrowie i siły Bogu w służbie najbardziej potrzebującym chorym wypraszały łaski u Boga dla Sióstr i personelu pracującego w Hospicjum. Do przeżywania i świętowania tej podwójnej uroczystości Siostry, personel i wolontariusze - przygotowywali się poprzez Tridum w Kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. 05.X. - niedziela. Na Mszy sw. O godz. 12,oo siostry procesyjnie wniosły relikwie i obraz Matki Marii Merkert przed ołtarz. Na Mszy św. z udziałem dzieci ks. Łukasz Grzonka MSF i s. Przełożona Kinga na nowo przybliżyli postać Matki Marii i pracę w hospicjum. Wieczorem uczestniczyłyśmy w nabożeństwie różańcowym jako dziękczynienie za beatyfikacje Matki Marii Merkert. Rozważania do różańca Słowa Maryji i Matki Marii.

6.X. - Po Mszy św. wieczornej jak w każdy poniedziałek w parafii jest adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 20,oo . Podczas tej adoracji razem z personelem, wolontariuszami hospicjum i parafianami śpiewaliśmy i dziękowaliśmy Jezusowi w Eucharystii za łaski w 10 letniej służbie hospicyjnej i beatyfikacje Matki Marii Merkert.

07.X. - W kolejny dzień Tridum, w kościele o godz 16,oo zebrała się młodzież gimnazjalna przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Na spotkanie z młodzieżą przyjechał ks. Dyrektor Caritas z Bydgoszczy - ks. Wojciech Przybyła. Przedstawił młodzieży temat Caritas - miłość, miłosierdzie oraz służbę Sióstr w Hospicjum. Zachęcał młodych do wolontariatu w wielkiej miłości w służbie Chrystusowi w chorych.

07.X. o godz. 18:30 Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył J.E.Ks. Bp. Paweł Cieslik z Koszalina. Ks. Biskup swoją przyjaźnią i dobrocią otacza Hospicjum od pierwszych dni. Po Mszy św. procesyjnie wróciliśmy do kaplicy hospicyjnej z relikwiami i obrazem Matki Marii Luizy Merkert, gdzie do północy trwało dalsze czuwanie dziękczynne.
08.X. - Atmosfera świąteczna udzielała się w całym hospicjum. Po południu ks. Łukasz z młodzieżą Złotowską przy akompaniamencie gitary radosnym śpiewem, młodością - przypomnieli wszystkim = Hospicjum to też życie (...).

http://www.hospicjum-zlotow.pl/index.php?idd=4

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja