Wielkanoc


WIELKANOC 2017WIELKI CZWARTEK
*   *   *
Zmartwychwstały Chrystus,
w którym „żyjemy, poruszmy się i jesteśmy” (Dz 17,28)
w smutku - niech nam pozwoli się rozpoznać
 jak Marii Magdalenie;
w zwątpieniu - dotknąć jak Tomaszowi;
w drodze - niech nam towarzyszy jak uczniom do Emaus
i jak od Piotra - niech przyjmie wyznanie miłości.
Niech nas nakarmi o świcie
 - jak uczniów nad Morzem Tyberiackim
i jak Apostołom - niech da swój pokój i dar Ducha Świętego,
umacniając nas na drodze wiernego trwania przy Nim.
Niech On będzie nadzieją na nasze zmartwychwstanie.
Życząc radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych
proszę Chrystusa, który chwalebnie zmartwychwstał
i który każdego dnia dokonuje wielkich cudów w naszym życiu,
 by wspierał swoim błogosławieństwem.
Zawierzam  - Matce Kościoła.
W modlitewnej łączności i z wielkanocnym pozdrowieniem


*   *   *
 Zmartwychwstałem
i teraz zawsze
 jestem z Tobą!

 

 

Jezus opuszczając grób w poranek wielkanocny

przybył do Apostołów i powiedział „pokój wam”.

Ofiarował im jeden z najcenniejszych darów.

Niech On poprowadzi w  pokoju!

Proszę Chrystusa Zmartwychwstałego,

aby pomógł przejść przez życie tak,

by zło nie zniszczyło ducha.

Niech w wszystkich poczynaniach zawsze

jaśnieje zwycięstwo Chrystusa Zmartwychwstałego.

Niech On pobłogosławi ręce,

by zawsze były narzędziem

„czynienia wszystkim wiele dobra” (bł. Maria Luiza),

a zmartwychwstałe

będą potrzebne nam i Bogu

do czynienia dobra przez całą wieczność.

Niech Jezus umacnia w codziennym trudzie,

i obdarzy wszelkimi potrzebnymi łaskami

abyśmy razem z Nim

 wszyscy spotkali się w domu Ojca Niebieskiego,

który wypełniony jest wiecznym pokojem.

Szczęść Boże  na radosne wielkanocne świętowanie.
Alleluja!

 Nysa, Wielkanoc A.D. 2011


 


*   *   *   *   *


 

Chrystus zmartwychwstał,

a wraz z Nim zmartwychwstała nasza nadzieja.

Alleluja!

  

Rozbrzmiewa świąteczne orędzie paschalne:

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!

Przeżywając Triduum Paschalne

i święta Zmartwychwstania Pańskiego,

życzę Wam

radości w Panu naszym, który

 "powstał z martwych dzięki chwale Ojca",

"abyśmy i my wkroczyli w nowe życie".

Proszę zmartwychwstałego Pana,

by ten szczególny czas zaowocował w sercu

pogłębioną wiarą, nadzieją i miłością.

Niech On obdarzy Was swoim pokojem,

a światło Jego Słowa niech wspiera, umacnia i prowadzi

przez życie do wieczności .
Maryja - milczący świadek wydarzeń paschalnych,

niech pomoże całym życiem śpiewać chwałę i dziękczynienie.

Z serdecznymi pozdrowieniami i radosnym Alleluja  


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja