Obraz beatyfikacyjny


Obraz beatyfikacyjny
 bł. Marii Luizy Merkert

W dniu beatyfikacji, 30 września 2007 roku w kościele św. Jakuba St. Apostoła   i św. Agnieszki w Nysie, po odczytaniu przez Jego Em. Kard. José Saraiva Martins, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Listu Apostolskiego Ojca Świętego Benedykta XVI oraz „Amen” całego zgromadzenia, potwierdzającym dokonany Akt Beatyfikacji, odsłonięto obraz nowej błogosławionej Marii Luizy Merkert.  W tym czasie chór zaśpiewał trzykrotne uroczyste „Amen”.

Treść obrazu nawiązuje do sytuacji z życia błogosławionej Marii Luizy Merkert, którą dnia 14 grudnia 1897 roku opisała Siostra M. Stefania.

Matkę Marię Merkert znała od 1861 roku, była więc naocznym świadkiem Jej życia. Siostra M. Stefania przekazała następujące świadectwo:

"Przewielebna Matka miała szczególne zamiłowanie do ubogich.

Kiedy pewnego razu wróciła z kościoła do domu,

 przy furcie stała uboga kobieta, która prosiła o parę butów.

Przewielebna Matka zdjęła swoje buty
i dała proszącej kobiecie.

Innym razem wydała biednym ostatnie ziemniaki
i ostatni kawałek słoniny, który jeszcze był w domu.

Wysłała również chorej ostatnie 20 srebrnych groszy."

Obraz o wymiarach 2 x 3,30  m malowała w Domu Macie-rzystym w Nysie s. M. Felicyta Szewczyk CSSE z Prowincji Wrocławskiej.

Nysa, 30 września 2007 roku.

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126100 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja