Otoczmy troską życie


Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny
w Nysie
2 czerwca 2013  

Zobacz:

http://www.nysa.eu/aktualnosc-1-5518-kierunek_rodzina.html

*   *   *
 „Otoczmy troską życie” 
 
Słowa te nawiązują do Ewangelii wg św. Jana 
„Aby mieli życie i mieli je w obfitości” (J10,10b). 
Nie chodzi tylko o obronę życia nienarodzonych 
ani o zagrożenia życia ludzkiego,
chociaż nie można tych problemów pominąć.
 W pracy duszpasterskiej uwzględnia się
troskę o szeroko rozumiane wszystkie formy życia,
które wyszły z rąk Stwórcy. 
Obejmuje to troskę o życie środowiska naturalnego
 i życie człowieka w wymiarze fizycznym,
psychicznym i duchowym.
  „Ja przyszedłem po to,
aby [owce] miały życie i miały je w obfitości”
 (J 10,10). 

W tym biblijnym cytacie ukazana jest troska Boga o to, 
by stworzony przez Niego człowiek
odkrył, że życie jest darem
i potrafił się nim zachwycić,
 wyrażając przy tym wielki szacunek
do własnego życia, 
do życia innych ludzi
oraz do stworzonego świata.


Bł. Maria Luiza broni życia
Nie tylko dzisiaj, ale i w XIX wieku
mamy wiele przykładów tego,
 jak mało warte było życie w oczach wielu ludzi. 
Sama ustawa pruska,
w przypadku zarażenia epidemiologicznego
zakazywała wstępowania do zabudowań. 
Wielu ludzi, wiele rodzin stawało się
ofiarami ludzkiego egoizmu.

W tej sytuacji bł. Maria Luiza Merkert
przykładem swego życia
 i czynami miłosierdzia wzywała,
by być świadkami życia, 
chronić najsłabszych,
przeciwstawiać się prądom myślowym, 
prawom, czy postawom społecznym, 
które kwestionują świętość życia ludzkiego.

Także i my jej duchowe córki 
mamy chronić najsłabszych spośród nas 
i w myśl słów bł. Marii Luizy:
"nasze siły poświęcić chorym, 
by w miarę możliwości przez troskliwą opiekę 
uratować biednym dzieciom ojca lub matkę,
strapionym rodzicom ich najdroższe dziecko".

 
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126100 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja