Dzwon im. Marii Luizy

Dzwon im. Marii Luizy Merkert
w Bressanone 

Od dnia Beatyfikacji Matki Marii Luizy Merkert, która odbyła się w Nysie zwanej Śląskim Rzymem w dniu 30 września 2007 roku, na włoskiej ziemi w Bressanone (Południowy Tyrol) rozbrzmiewa dzwon noszący Jej imię.
Jest to mały dzwon znajdujący się w wieży kościoła parafialnego pw. św. Michała.  Rozbrzmiewa on razem z innymi dzwonami, ponieważ jest częścią tzw. Gry dzwonów (kuranty). Został poświęcony w dzień uroczystości beatyfikacyjnych w Nysie.  Jest on dziewiętnastym z kolei dzwonem i otrzymał imię „Błogosławionej Marii Luizy Merkert". Wszystkie 43 dzwony razem tworzą trzy pełne oktawy, a z kościelnej wieży może w ten sposób rozbrzmiewać ponad 100 różnych pieśni i melodii.
Matka Maria Merkert założyła Zgromadzenie i ze Wspólnotą Sióstr zaangażowała wszystkie swoje siły i możliwości pracując dla większej chwały Bożej, dla dobra cier­piącego człowieka. Stąd też - wracając do „gry dzwonów"- jest to dobrze dobrany do niej symbol. Gdy mieszkańcy miasta czy turyści wsłuchując się uważnie w wygry­wane melodie i pieśni skłaniające do refleksji, skupienia, kierują swój wzrok ku niebu, ku Bogu. 
Podczas zwiedzania przewodnicy zapoznają zwiedzających z zasadą funkcjonowania „gry dzwonów", a także z osobami, których imieniem zostały nazwa­ne. Bressanone jest miastem chętnie odwiedzanym przez turystów, posiada bogatą historię. Dzwonnicę można zwiedzać z przewodnikiem. Sczególnie dla dzieci jest to wielka atrakcja. 
Gra dzwonów" stała się punktem zaintereso­
wania ze strony mieszkańców i turystów. Inicjatorem tego wspaniałego pomysłu jest Ksiądz Prałat Munter, emerytowany dziekan Bressanone. Jest on znawcą dzwonów, melodii, ale rozumie także ludzkie serca i w ten oryginalny sposób pragnie prowadzić je ku Bogu.
Ten oryginalny pomysł, przyczynia się do szerzenia kultu bł. Marii Luizy Merkert. W ten sposób coraz więcej osób może zapoznać się z życiem nowej Błogosławionej - Śląskiej Samarytanki.Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja