Wielki Tydzień


Wielki TydzieńKrzyż jest największym paradoksem chrześcijaństwa. 
Śmierć Jezusa przyniosła życie na wieki. 
Jego korona cierniowa stała się koroną chwały. 
Jego przebite włócznią serce odmieniło nasze serca.
 Skrajne uniżenie Bożego Syna 
przyniosło niewyobrażalną godność.
 Chwała Jezusowi za krzyż, który przyjął z miłości do nas!


 
Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej


 I zaczął umywać uczniom nogi
i ocierać prześcieradłem,
którym był przepasany.
J 13,5

Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili,
jak Ja wam uczyniłem. 
J 13,15


Patrzmy uważnie wokół siebie,
by zobaczyć wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy.
Bądźmy znakiem bezinteresownej miłości i pokory.
Kiedy spotykamy Jezusa w naszym bliźnim,
zaczynamy widzieć, słyszeć i kochać.


Wielki Piątek Męki Pańskiej
A gdy wszystko wykonał
stał się stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich,
którzy go słuchają.
Hbr 5,9

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ps 31


Uklęknijmy przed człowiekiem
samotnym, ubogim, cierpiącym, prześladowanym.
Pokochajmy go całym sercem i głośmy Boga
miłości.

 

 


Wielka Sobota Wigilia PaschalnaNikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Ilekroć jesteśmy Bogu posłuszni bezwarunkowo,
Bóg odwieczny okazuje światu nowe Oblicze.
Jezu Chryste, Synu Boga żywego,
umarłeś na krzyżu i z martwych wstałeś.
Ojciec wyniósł Cię do chwały,
aby każdy z nas uwierzył i przyjął łaskę zbawienia.
Z Tobą chcemy wejść w nowe życie. Jan Paweł II


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja