Radio Doxa
Wspomnienie o 177 rocznicy założenia
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

    <<RADIO  DOXA>>   Mario Luizo, prosimy Ciebie
Wyproś nam łaski u Boga w niebie,
Byśmy Twym śladem wiernie stąpali
I w dobrych czynach naśladowali.

Byśmy nie szczędząc sił ani czasu,
Z otwartym sercem dzielnie szli naprzód.
Widząc i smutek i żal bliźniego,
Nieśli mu pomoc w trosce o niego.

Mario Luizo, naucz nas kochać,
Jak Ty kochałaś bliźnich i Boga,
Miłością ufną w Boskie ramiona,
Z wiarą, że wszystkie trudy pokona.

Niech z Twą pomocą wszelki strach zginie,
Mądrość, odwaga niech na nas spłynie.
Niech Twoje dzieło w nas rozkwita
I czułym sercem każdy dzień wita.

Krystyna Wroniewicz, październik 2009 r.
 
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja