KRP im. bł.Marii Luizy

Śladami Śląskiej Samarytanki
na rozpoczęcie
sezonu pielgrzymkowego 2017


W dniu 26 lutego 2017 r. Klub Rowerowych Pielgrzymów im. bł Marii Luizy Merkert rozpoczął kolejny roku pielgrzymowania. O godz. 10.15 przyjechali na swoich jednośladach do Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie, by za wstawiennictwem Błogosławionej, przy jej relikwiach uprosić u Boga potrzebne łaski.
Następnie przemierzając jej szlak, zwiedzili miejsca życia i działalności Śląskiej Samarytanki, zatrzymując się relikwiach w bazylice św. Jakuba St. Apostoła, a następnie przy kolejnych tablicach z sentencją Błogosławionej Nysanki. Następnie udali się do Domu św. Elżbiety, który w 1871 r. przygotowała dla starszych i chorych sióstr. Modlili się przy zbiorowej modlili się przy zbiorowej mogile Służebnic Bożych Męczennic z 1945 r., których dokumentacja związana z ich męczeństwem jest badana w Rzymie. Pojechali także na Cmentarz Jerozolimski w Nysie, gdzie w latach 1872-1964 spoczywały doczesne szczątki bł. Marii Luizy. Pielgrzymowanie zakończyli przy kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lasku Złotogłowickim, ulubionego miejsca modlitwy Nysan, bł. Marii Luizy i sióstr elżbietanek.


*   *   *
Piąta rocznica

Klubu Rowerowych Pielgrzynów
im. bł. Marii Luizy Merkert
2011 - 27.10. - 2016

O Klubie Rowerowych Pielgrzymów im. bł. Marii Luizy Merkert można przeczytać w Gościu Niedzielnym - Gość Opolski z 15 stycznia 2017 nr 2/1194.  oraz na stronie internetowej:    opole.gosc.pl/doc/3645501.I-sie-kreci

Kilka wypisów z obszernego artykułu

I się kręci...

Rower, modlitwa i życie dla innych - to daje radość życia
- przyznaje Michał Raczyński z Nysy.

TEKST l ZDJĘCIA Karina GRYTZ JURKOWSKA

karina,jurkowska@gosc.pl

Sportowy dres ze znacz­kiem bł. Marii Luizy Merkert, opalona twarz, spor­towa sylwetka i dynamicz­ny krok. Michał Raczyński, miło­śnik turystyki rowerowej z Nysy, bynajmniej nie wygląda na swoje 77 lat, a choć żyje skromnie, jest zadowolony.

- Codziennie, odkąd jestem na emeryturze, wstaję rano i po śniadaniu ruszam rowerem np. do Głuchołaz, Otmuchowa, Paczkowa czy Prudnika, zdobywam Biskupią Kopę albo odwiedzam cmentarze, na których leżą moje dwie żony. To średnio ok. 50 km. Rocznie na dwóch kółkach pokonuję ok. 16-18 tyś. km - opowiada.

Dla niego nie ma złej pogody, trzeba tylko założyć odpowiednią odzież i zachować ostrożność.

(…)

Pielgrzymowanie

Dumą Michała Raczyńskiego jest Klub Rowerowych Pielgrzy­mów im. bł. Marii Luizy Merkert, który powstał 5 lat temu przy para­fii Jana Chrzciciela w Nysie. 17 paź­dziernika 2011 roku zakładało go 17 członków, dziś liczy 53 osoby, głównie kobiety.

Zwykle jednak na pielgrzym­ki, zależnie od trasy i pory, wyjeż­dża ok. 10-15 osób. Małżeństwo Bogumiła i Kazimierz Olewiczowie, Danuta Roszak, Barbara Mocko to najaktywniejsi z nich. W cią­gu tych lat było prawie 130 wyjaz­dów. Większość jednodniowych, do pobliskich sanktuariów - szla­kiem św. Jakuba od Głuchołaz do Skorogoszczy (109 km), do Paczko­wa, Jemielnicy, Korfantowa, Łambinowic, Henrykowa, Prudnika -Lasu, na Górę Świętej Anny, do Barda Śl. i do Częstochowy – gdzie z tysiącami kolarzy wjeżdżamy całą szerokością alei NMP na Ja­sną Górę, bierzemy udział w Apelu Jasnogórskim, Mszy św. na wałach i spotkaniu z biskupem - opowia­da Michał Raczyński.

Organizuje też dalsze wy­prawy, np. w 2013 r. na Krym, na Ukrainę.

Zwykle tak dobiera terminy, by podczas wyjazdu uczestniczyć w odpustach, jarmarkach, a po drodze poznać trochę historii, pokazać ciekawe obiekty. Dba też, by była możliwość uczestniczenia we Mszy św. - „jesteśmy ludźmi wierzącymi, a na trasie abstynen­tami" - powtarza, kładąc nacisk na bezpieczeństwo. Każdy klubowicz ma kamizelkę odblaskową, aby się wyróżniać jako grupa - także T-shirt, znaczek i chustę z wize­runkiem patronki.

Sezon zawsze zaczyna się od niedługiej (ok. 15 km) wycieczki po Nysie szlakiem patronki, bł. Marii Merkert.
W tym roku wystartu­je 28 lutego o 10.00 (zbiórka przy kościele Piotra i Pawła).
Wyjazdy są otwarte, mogą dołączyć osoby niezrzeszone, rodziny, a informa­cje o wyprawach można znaleźć w nyskim kalendarzu imprez i na stronie www.nysa.eu.


Pielgrzymka
śladami Śląskiej Samarytanki
Członków
Klubu Rowerowych Pielgrzymów
im. 
bł.Marii Luizy Merkert
w dniu 01. marca 2015 roku

Zobacz:  <<Pielgrzymka śladami bł. Marii Luizy>>


Kalendarz pielgrzymek
w 2015 roku

> 1. 1.02.  Noworoczne spotkanie na Biskupiej Kopie     8 osób

> 2. 1.03. Pielgrzymka rowerowa Śladami bł.Marii Luizy Merkert -Nysa.
             godz.10.00 - zbiórka.

                Błogosławieństwo księdza proboszcza na cały sezon bezpiecznych pielgrzymek.
             godz.10.20 - nawiedzenie Zgromadzenia sióstr Św. Elżbiety, dalej Bazyliki Mniejszej, ul. Słowiańska16, cmentarz Jerozolimski.Aleja Wojska Polskiego .

> 3.  22.03. Pielgrzymka Szlakiem Nyskich kościołów godz.10.00

> 4.   1.05.   Pielgrzymka rowerowa Szlakiem Drogi Krzyżowej do Reńskiej Wsi godz.10.00

> 5.  21.06.  Pielgrzymka rowerowa Szlakiem Cysterskim do Henrykowa  godz.8.00

> 6.   5.05.    Pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium w Bardo Śl.godz.7.00

> 7.  10-11.07.  Pielgrzymka do Częstochowy

> 8.  26.07.  Pielgrzymka rowerowa do Św.Benedykta w Biskupowie godz.10.00

> 9.    2.08.  Pielgrzymka rowerowa do kościoła pielgrzymkowego w Mroczkowie godz.9.00.

> 10.  23.08. Pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium Św.Józefa w Prudniku-Las godz.9.00

> 11.  30.08.  Pielgrzymka Szlakiem martyrologii do Łambinowic, udział we Mszy Św. godz.9.00

> 12.  19.09.  Pielgrzymka Narodów {rowerowa }do Złotych gór {Czechy}godz.10.00

> 13.  11.11.  Pielgrzymka rowerowa do Gniazda Rodowego Koperniki, udział we Mszy Św.
                        godz.9.30
 zakończenie sezonu,ognisko.

> 14.   14.11.  Udział w uroczystościach poświęconych naszej patronce bł. Marii Luizie Merkert w Bazylice Mniejszej

> 15.  19.11.  Podsumowanie sezonu pielgrzymkowego w salce katechetycznej przy kościele Jana Chrzciciela ul.Ks.Piotra Ściegiennego 5.; godz.16.30. Wszystkie zbiórki na placu przy kościele j.w.

*   *   *


Rozpoczęcie pielgrzymowania

w Roku Pańskim 2014


W dniu 23 lutego 2014 r. Klub Rowerowych Pielgrzymów im. bł Marii Luizy Merkert rozpoczął kolejny roku pielgrzymowania. O godz. 10.30 przyjechali na swoich jednośladach do Domu Macierzyste-go Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie, by za wstawiennictwem Błogosławionej uprosić u Boga potrzebne łaski.
Następnie zwiedzili miejsce życia i działalności Śląskiej Samarytanki. Jej szlakiem, zatrzymując się przy kolejnych tablicach z sentencją Błogosławionej Nysanki, udadali się do Domu św. Elżbiety, który w 1871 r. przygotowała dla starszych i chorych sióstr oraz na Cmentarz Jerozolimski, gdzie w latach 1872-1964 spoczywały Jej doczesne szczątki.


Na dziedzincu Domu MacierzystegoPamiątkowa tablica przy furciePrzy tablicy upamiętniającej miejce
wznowienia działalności charytatywnej
pod patronatem św. Elżbiety w dniu 19 listopada 1850 r.
Przy tablicy upamiętniającej naukę
w Miejskiej Szkole Katolickiej dla Dziewcząt w Nysie
Przy tablicy upamiętniającej rozpoczęcie
działalności charytatywnej w dniu 27 września 1842 r.
Przy tablicy upamiętniającej zawarcie w dniu 2 czerwca 1812 r.
sakramentalnego związku małżeńskiego
Karola Antoniego i Barbary Merkert, rodziców bł. Mrii Luizy
Przy tablicy upamiętniającej troskę bł. Marii Luizy
o starsze i chore siostry 
przez otwarcie dla nich w 1871 r. domu św. Elżbiety
Cmetarz Jerozolimski w Nysie
zapalenie znicza na grobie bł. Marii Luizy
*   *   *

Pielgrzymka 
"Śladami bł. Marii Luizy Merkert"

Członków 
Klubu Rowerowych Pielgrzymów
im. bł. Marii Luizy Merkert
przy parafii Jana Chrzciciela w Nysie
Nysa 3 maja 2012
Logo Klubu Rowerowych Pielgrzymów im. Marii Luizy Merkert

  

W  dniu 3 maja 2012 roku szlakiem „Śladami bł. Marii Luizy Merkert” pielgrzymowali Członkowie Klubu Rowerowych Pielgrzymów im. bł. Marii Luizy. Niestrudzeni, nie bacząc na deszcz, na swoich jednośladach dojeżdżali do kolejnych miejsc na szlaku:
 
...do "Carolinum"...

i Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr św. ElżbietyW Domu Macierzystym z zainteresowaniem śledzili koleje życia Błogosławionej. W „pokoju pamięci”  zapoznali się z pamiątkami po Błogosławionej i swój pobyt zapisali do Księgi Pamiątkowej. Każdy z Uczestników w książeczce pielgrzyma otrzymał pieczęć potwierdzającą przybycie szlaku i pamiątkową szarfę z wizerunkiem Błogosławionej.


Pielgrzymi przy kościele św. Elżbiety w Nysie


Niestrudzeni udali się na dalszą pielgrzymkę szlakiem bł. Marii Luizy i dotarli do kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Złotogłowickim Lasku.

 Rowerowi Pielgrzymi przed  kościołem
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Złotogłowickim Lasku

 *   *   * 

 Członkowie Klubu Rowerowych Pielgrzymów
im. bł. Marii Luizy

Przed Domem Macierzystym
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie


z wizerunkiem bł. Marii Luizy Merkert 


Członkowie Klubu Rowerowych Pielgrzymów im. bł. Marii Luizy
w koszulkach z Jej wizerunkiem


Zobacz: <<strona>>  oraz <<strona>>

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126097 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja