Litania do bł. Marii Luizy 

 Litania do błogosławionej
MARII LUIZY MERKERT

(do prywatnego odmawiania)


 

 Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas.    Chryste, wysłuchaj nas.


Święta Maryjo,                       
módl się za nami.
Święta Elżbieto Węgierska,    
 módl się za nami.

Święci Kosmo i Damianie,      módlcie się za nami.


Błogosławiona Mario Luizo Merkert, 
 módl się za nami.

Wielka Kobieto Śląska,

Córko św. Elżbiety,

 

Matko ubogich,

Aniele dobroci,

Perło w koronie ludu śląskiego,

Posłuszna Kościołowi,

Miłująca modlitwę,

Wsłuchana w głos Ducha Świętego,

Wiernie trwająca przy Bożym Sercu,

 

Prekursorko opieki ambulatoryjnej i stacji Caritas,

Pielęgnująca chorych,

Karmiąca głodnych,

Troszcząca się o dzieci,

Czuwająca przy konających,

Spełniająca najprostsze posługi,

Służąca w radosnym oddaniu,

Niosąca miłosierdzie,

Pielęgnująca rannych żołnierzy,

Otwarta na ludzi innych wyznań,

Niosąca innym Chrystusa,

 

Nieugięta w przeciwnościach,

Mężna w cierpieniu,

Zmagająca się z niesprawiedliwością

Zdolna do poświęceń,

Z optymizmem patrząca w przyszłość,

Nie licząca na pochwały,

Sumienna w obowiązkach,

Wyzwalająca dobro w innych,

Pokonująca zło miłością,

Pokorna i przebaczająca,

Wyrozumiała i łagodna,

Śląska Samarytanko,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- przepuść nam. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty błogosławionej Marii Luizie dziewicy, udzieliłeś łaski naśladowania Chrystusa w służeniu biednym i chorym, spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem, wiernie wypełniając wolę Ojca niebieskiego i chętnie wykonując dzieła miłości, zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ( LG)

Venite  ad me. Modlitewnik Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety , s.440-442
Nihil obstat Poznań, dnia 3 kwietnia 2013 roku
/-/ Ks. Kanonik dr Michał Tschuschke, cenzor
Imprimatur Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 roku
N. 1476/2013
/-/ Biskup Grzegorz Balcerek, Wikariusz Generalny
/-/ Ks. dr Piotr Garstecki, Notariusz Kurii

 

*   *   *

Błogosławiona Mario Luizo, uproś nam u Boga
Wierność naszemu powołaniu, uproś nam u Boga
Wrażliwość na sprawy zbawienia, uproś nam u Boga
Umiejętność odczytywania znaków czasu, uproś nam u Boga
Niezachwianą wiarę, że jesteśmy dziećmi Boga, uproś nam u Boga
Życzliwość i miłość dla bliźnich, uproś nam u Boga
Odpowiedzialność za otrzymane talenty i zdolności, uproś nam u Boga
Zdolność do ofiar i poświęcnia, uproś nam u Boga
Pokój z sobą, Bogiem i bliźnimi, uproś nam u Boga

 

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126097 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja