JUBILEUSZ 2017

 

Uroczystości Jubileuszowe
Nysa 
27–30.09.2017 r.

   27 września 2017 r.
175. rocznica złożenia
Zgromadzenia Sióstr św. ElżbietyMUZEUM POWIATOWE W NYSIE
Rozpoczęcie świętowania uroczystości jubileuszowych
 Powitanie: Siostra Prowincjalna M. Marta - Nysa


Prezentacja multimedialna - przypomnienie wydarzeń: 

<<Beatyfikacja bł. Marii Luizy Merkert (2007)>>
 (kliknij)

I. rocznica: <<
Szlak bł. Marii Luizy Merkert w Nysie (2008)>> (kliknij)

<< V
. rocznica beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert (2012)>> (kliknij)

<<Gale akcji charytatywnej "Ludzie Ludziom", Nysa 2007- 2016 >> (kliknij)
 
s. M. Margarita Cebula CSSE  Nysa


  <<Występ s. M. Rafaeli Nicpoń>>
   (kliknij)

Otwarcie wystawy misyjnej

*  *  *
 
Uroczysta Msza św.
w kościele św. Ap. Piotra i Pawła
w Nysie
koncebrowana przez bp. Andzreja Czaję, bp Rudolda Pierskałę
ks. Piotra Burczyka i zaproszonych kapłanów.
Homilię wygłosił ks. bp  Andrzej Czaja
<<Homilia cz. 1>>  (kliknij)
<<Homilia cz.2>>  (kliknij)

Poświęcenie obrazu ołtarzowego bł. Marii Luizy

 

Obraz ołtarzowy bł. Marii Luizy Merkert
w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie
<<Poświęcenie obrazu ołtarzowego bł. Marii Luizy>> (kliknij)Matka Generalna M. Samuela Werbińska
i przełożona prowincji s.M. Marta Remiorz
z autorem obrazu bł. Marii Luizy - Panem Romualdem Guznowskim

*   *   *


Dnia 8 grudnia 2017 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
obraz błogosławionej Marii Luizy Merkert,
został przeniesiony do kaplicy św. Heleny
w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła.


 
*   *   *


Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła
<<Koncert Orkiestry Kameralnej
Państwowej Szkoły Muzycznej I I II Stopnia w Nysie
>>  (kliknij)

   *   *
28 września 2017 r. 
Msza św. w Domu Macierzystym

 Dom Macierzysty w Nysie - Msza św. koncelebrowana
JEm Zenon kardynał Grocholewski i ks. bp Jan Kopiec.
<<Homilię wygłosił ks. bp Jan Kopiec>>  (kliknij)


JEm Zenon kardynał Grocholewski
i M.Samuela Werbińska, przełożona generalna
z siostrami i postulantkami z Rosji.

NYSKI DOM KULTURY


JEm Zenon kardynał Grocholewski i bp Jan Kopiec
przed Nyskim Domem Kultury.


 Konferencja nt.: Czy Siostry Elżbietanki pamiętają o ubogich
i biednych? – Ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec, Gliwice

*   *   *      

Prezentacje multimedialne ukazujące
posługę apostolsko-charytatywną elżbietanek
 Prowincja Włoska, Prowincja Katowicka, Republika Czeska,
Prowincja Niemiecka, 
Dania, Gruzja, Ziemia Święta.<<Prowincja Norweska, 
występ sióstr nowicjuszek z Norwegii>> kliknijKonferencja nt.: Praktyka realizacji charyzmatu zgromadzenia Sióstr
św. Elżbiety dziś. - Ks. bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, Opole

Prezentacje multimedialne ukazujące
posługę apostolsko-charytatywną
 sióstr elżbietanek
Prowincja Poznańska, Prowincja Wrocławska, Litwa, <<Występ sióstr elżbietanek z Rosji>>  (kliknij)


Spektakl o bł. Marii Luizie Merkert w wykonaniu grupy 
„Bajadera” z Nysy 
 
*   *   *
29 września 2017 r.
Msza św. w Domu Macierzystym
 

Msza św. koncelebrowana w Domu Macierzystym, 
JEm Zenon kardynał Grocholewski, bp Paweł Stobrawa, Opole

JEm Zenon kardynał Grocholewski z siostrami nowicjuszkami.


NYSKI DOM KULTURY


Konferencja nt.: Formy i rozwój kultu bł. Marii Luizy Merkert
od czasów beatyfikacji - ks. prałat Mikołaj Mróz, Nysa

Prezentacje multimedialne ukazujące
posługę apostolsko-charytatywną sióstr elżbietanek
Węgry, Prowincja Toruńska, Prowincja Warszawska,
Prowincja Brazylijska,
 Boliwia,Paragwaj, Ukraina, Region Rosja, 


Tańce uwielbienia w wykonaniu sióstr elżbietanek
z Apostolatu 
Młodzieżowo-Powołaniowego

 
 Prezentacja powieści historycznej: Tam, gdzie rodzi się życie
o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas, Rzym

Prezentacje multimedialne ukazujące posługę
apostolsko-charytatywną sióstr elżbietanek
Tanzania, Szwecja, Kazachstan, Prowincja Nyska, 


Występ dzieci ze świetlicy środowiskowej sióstr elżbietanek w Nysie


 
<<Kantata na 175-lecie istnienia Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety>>  (kliknij)
„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25.40)
Kamil Gojowy 
i Tomasz Ptok.
W wykonaniu orkiestry i chóru pod dyrekcją  
Kamila Gojowego.
 
 
30 września 2017 r. 

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE
175. rocznica założenia
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
10. rocznica beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert
 
Bazylika Mniejsza 
św. Jakuba St. Ap. i św. Agnieszki
w Nysie

Eucharystia

sprawowana
pod przewodnictwem
JEm Zenona kardynała Grocholewskiego
JEm Zenon kardynał Grocholewski


Bp Andrzej Czaja, biskup opolski


JEm Zenonn kardynał Grocholewski
przekazał błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka
M. Samueli Werbińskiej, przełożonej generalnej.


Życzenia Pani Beaty Kempy, 
szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Wdzięcznosć
M. Samueli Werbinskiej, przełożonej generalnej.


 Elżbietański chór utworzony z sióstr polskich prowincji.


Orkiestra dęta z Kamiennika.


Sarkofag z relikwiami bł. Marii Luizy
w kaplicy Świętej Trójcy w nyskiej bazylice.


Modlitwa o kanonizację przy relikwiach bł. Marii Luizy.Procesja po Mszy św.
z bazyliki, przez Rynek, ulicy Celną, J.Sobieskiego,
na Rynek Solny - miejsca związane z życiem bł. Marii Luizy.Nyski RynekPrzejście z ul. Celnej na ul. J.SobieskiegoPrzed Domem Macierzysty na Rynku Solnym


*   *   * 
Uwaga: proszę kliknąć!
Na kilku stronach można zobaczyć bogatą dokumentację fotograficzną.

TV Trwam <<Transmisja uroczystości
z Bazyliki św. Jakuba St. Ap. i św. Agnieszki w Nysie>>

Artykuły i wywiady:

- <<Filmik: Wspomnienie...>>

- Muzeum Powiatowe w Nysie <<www.muzeum.nysa.pl/web.n4>>
- Radio Watykańskie <<Nysa: elżbietanki świętują 175 lat zgromadzenia>>
- Gość.Pl <<Z Nysy na cały świat>>
- Gość.Pl Opolski <<Elżbietanki świętują podwójnie>>
- Radio Doxa <<175. rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety>>
                      <<doxa.fm/audycja/jubileusze-u-nyskich-elzbietanek/>>
- e-KAi <<Nysa: 175. rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety>>
- Radio Opole <<"Takie spotkania mogą być tylko w Nysie". Zakończyły się jubileuszowe uroczystości elżbietanek>>
- Radio Opole <<Modlą się, dyskutuję, tańczą i śpiewają...>>
- RadioM <<Elżbietanki świętują w Nysie>>
- RadioM <<Elżbietanki świętują podwójnie>>
- Krzysztof Ogiolda, <<Rocznica beatyfikacji Marii Merkert>>
- Krzysztof Ogiolda, <<Śląska Samarytanka>>
- Krzysztof Ogiolda,<< Cztery jubileusze matki Marii Luizy, nyskiej Samarytanki, NTO 13-14 maja 2017, s. 12>>

 

W Roku Jubileuszu 175-lecia powstania Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety i 10-lecia beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert, wraz z Maryją pragniemy wyśpiewać Bogu radosne Magnificat za wielkie dzieła jakie uczynił nam Pan.


1. Utworzenie międzyprowincjalnego chóru,
pierwsze próby

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja