Zaproszenia


Rok 2007

Zaproszenie
na Adwentowy Dzień Skupienia

 

W dniu 30 września br. w Nysie odbyła się beatyfikacja Marii Luizy Merkert. Nasze serca ciągle jeszcze przepełnia wielka radość i wdzięczność za tą naszą nową błogosławioną Orędowniczkę. Maria Luiza Merkert żyła w XIX wieku (1817-1872). Były to trudne czasy nie tylko dla Śląska, ale i dla całej Europy, rozdartej ruchami rewolucyjnymi, powstaniami i krwawymi wojnami. Ówczesnym przemianom społeczno-politycznym towarzyszyła wielka bieda materialna i duchowa. [...] Nie sposób wyliczyć w kilku słowach wszystkich zasług i heroizmu cnót naszej nowej Błogosławionej. Wraz ze swoimi współtowarzyszkami była otwarta na najbardziej konieczne potrzeby bliźnich. Dzięki szczególnej odwadze oraz nieustępliwemu dążeniu do celu, pomogła wielu ludziom i to bez względu na wyznanie, narodowość, wiek, płeć i status społeczny. Zawsze jednak najbiedniejsi mieli pierwszeństwo. Jej działalność charytatywna napotykała wiele życzliwości i pomocy, ale także sporo trudności, niezrozumienia i osamotnienia. Umiała jednak po Bożemu przełamywać wszelkie opory i podejmować odważne decyzje w walce z przeciwnościami. Wszystkich umiała przekonać przede wszystkim swoją postawą heroicznej służby najbardziej potrzebującym. [...] Ona uczy nas, że służyć należy wszystkim, bez względu na narodowość, wyznanie i pochodzenie społeczne. Możemy powiedzieć, że jej postawa była bardzo ekumeniczna, co w tamtych czasach nie było czymś oczywistym  (fragmenty Listu pasterskiego z okazji beatyfikacji Marii Luizy Merkert). W tej służebnej postawie, otwartej na wszystkich ludzi, chcemy naszą nową błogosławioną Orędowniczkę naśladować. Jednakże każda aktywność wymaga zawsze pracy wewnętrznej nad sobą. Okazją do takiej duchowej aktywności będzie Adwentowy Dzień Skupienia dla Muzyków Kościelnych naszej diecezji. Kieruję słowa szczególnej zachęty do wzięcia udziału w tym duszpasterskim wydarzeniu.

Na cały trud posługi muzyka kościelnego w parafii z serca błogosławię, a na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzę wielu łask Bożych od Nowonarodzonego. 

Abp Alfons Nossol

http://www.diecezja.opole.pl/SMK/inne/informator4.doc
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126097 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja