Postulantki i Aspirantki 2019
Pielgrzymka Postulantek i Aspiratek
Nysa, 05 czerwca 2019 r.

Postulantki rozpoczynające drogę powołania zakonnego i Aspirantki rozeznające swoje powołanie w dniu 5 czerwca 2019 r. przybyły do Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, by za wstawiennictwem bł. Marii Luizy prosić Boga o umocnienie powołania i potrzebne łaski. Po Eucharystii W kaplicy p.w. Świętej Rodziny przeżyły Eucharystię. Następnie wzorem Matek Założycielek, przed drogim wszystkim siostrom obrazem „Jezusa z Sercem Gorejącym” poświęciły siebie Najświętszemu Sercu Jezusowemu. W pokoju pamięci zapoznały z pamiątkami po bł. Marii Luizie i Matce Franciszce. Modliły się przy relikwiach Błogosławionej w bazylice św. Jakuba St. Apostoła, nawiedziły groby naszych sióstr na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie.Postulantki rozpoczynające drogę powołania zakonnego i Aspirantki rozeznające swoje powołanie w dniu 5 czerwca 2019 r. przybyły do Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, by za wstawiennictwem bł. Marii Luizy prosić Boga o umocnienie powołania i potrzebne łaski. Po Eucharystii W kaplicy p.w. Świętej Rodziny przeżyły Eucharystię. Następnie wzorem Matek Założycielek, przed drogim wszystkim siostrom obrazem „Jezusa z Sercem Gorejącym” poświęciły siebie Najświętszemu Sercu Jezusowemu. W pokoju pamięci zapoznały z pamiątkami po bł. Marii Luizie i Matce Franciszce. Modliły się przy relikwiach Błogosławionej w bazylice św. Jakuba St. Apostoła, nawiedziły groby naszych sióstr na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie.


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja