Nieustanna Pielgrzymka Zawierzenia

Pątnik
Nieustannej Pielgrzymki Zawierzenia
w Domu Macierzystym
15/16 maja 2019 r.

 
Nieustanna Pielgrzymka Zawierzenia rozpoczęła się 3 maja 2018 r.; pielgrzymi wyznaczali stopami znak Krzyża, którego ramiona sięgały od Helu po Giewont oraz od Siekierek na Odrą do Sanktuarium w Kodniu.
W bieżącym roku, drugi etap pielgrzymowania to "DROGA EUCHARYSTII".
Trasa układa się w kształt hostii. Pielgrzymi pokonują drogę ze specjalnie w tym celu napisaną ikoną Matki Bożej Rokitniańskiej Cierpliwie Słuchającej.

Patronami pielgrzymki są:
św. Jan Paweł II
św. Faustyna Kowalska
bł. Maria Luiza Merkert

Stałą intencją pielgrzymowania jest:
zawierzanie Matce Bożej naszej ojczyzny, naszych rodzin, nas samych i całego świata, modlitwa o pokój.
W bieżącym roku szczególną modlitwą otaczani są kapłani.
Pielgrzymów prowadzi słowo:
"Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego".
W dniach 13-19 maja 2019 r., Pątnik z Wałbrzycha pielgrzymuje z Głubczyc do Dzierżoniowa. W dniu 15 maja z Prudnika przybył do Domu Macierzystego w Nysie. Pielgrzym niesie 
ikonę Matki Bożej Rokitniańskiej i relikwiarz  bł. Marii Luizy w kształcie otwartej dłoni. W dniu przybycia wieczorem i następnego rano wraz ze wspólnotą zakonną uczestniczył w Eucharystii. Po śniadaniu, w pokoju pamięci zapoznał się z pamiątkami po Błogosławionej, w kapitularzu otrzymał broszurki i obrazki Jej poświęcone, wpisał się także do Księgi Pamiątkowej. Pobyt w domu bł. Marii Luizy zostal upamiętniony w książeczce pielgrzyma wpisem Siostry Prowincjalnej, pieczęcią prowincji i pieczęcią dedykowaną Błogosławionej. Pielgrzym wyruszył do Grodkowa.


 

 

 

 
 
 
 
 


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja