Szlak Marii Luizy

Rok 2009
oznakowanie szlaku
"Śladami Marii Luizy Merkert" 

 

W 2007 roku Nysę nazwano MIASTEM MARII LUIZY MERKERT. Wielu mieszkańców nie do końca zdawało sobie sprawę, jak bardzo jest ono związane z tą niezwykłą kobietą - Śląską Samarytanką. Całe swoje życie - od urodzenia do śmierci - zrealizowała w tym prastarym mieście, godnie noszącym nazwę „Śląski Rzym”.
Swoje ziemskie pielgrzymowanie rozpoczęła w tym mieście w 1817. Tutaj też je zakończyła 55 lat później - w 1872 roku, umierając w opinii świętości. Tylko dwa lata i niespełna 3 miesiące przebywała w Pradze, Melnik Podoli i Litomierzycach na terenie Czech, gdzie oprócz formacji zakonnej zdobywała fachowe umiejętności pielęgniarskie. Potem jako odpowiedzialna za nową wspólnotę zakonną odwiedzała siostry na założonych przez siebie placówkach m.in. w Kamieniu Krajeńskim, w szpitalach polowych na terenie Danii (w 1864 roku), a także załatwiała sprawy urzędowe we Wrocławiu, w Berlinie.

Przed półtora wiekiem ona w trosce o człowieka najbiedniejszego z biednych i o siostry swojego Zgromadzenia przemierzała setki kilometrów. Po jej śmierci oni przybywali do jej grobu, by prosić ją o wstawiennictwo u Boga. Dzisiaj przybywają do Bazyliki św. Jakuba w Nysie, gdzie spoczywają jej Relikwie i gdzie w 2007 roku została ogłoszona błogosławioną. Wielu przychodzi do wybudowanego jej staraniem Domu Macierzystego w Nysie przy ul. Sobieskiego 7, by w ciszy tego klasztoru wsłuchać się w głos Jej serca, a także spróbować wgłębić się w tajemnicę Jej życia i świętości. A było to życie całkowicie oddane Bogu i służbie drugiemu człowiekowi, w którym zawsze widziała Boże podobieństwo.
Zanim jednak wybudowano Dom Macierzysty przy ul. J. Sobieskiego (dawniej Szkolnej), Maria Luiza znalazła schronienie w kilku innych miejscach miasta Nysy. Są one nam znane i dzięki życzliwości Urzędu Miasta oraz Nysan, w 2009 roku zostały oznakowane płytami z brązu z sekwencjami Matki Marii Merkert i Jej faksymiliami, wytyczając dzisiaj szlak „Śladami Marii Luizy Merkert” (prace zakończono w drugą rocznicę beatyfikacji, 30 września).

 Rok wcześniej (w 2008) szlak "Śladami Marii Luizy Merkert" został opisany w przewodniku wydanym przez Biuro Promocji Nyskiego Magistratu.

Uroczyste otwarcie szlaku nastąpi na kilka dni przed trzecią rocznicą beatyfikacji Śląskiej Samarytanki, w sobotę 25 września 2010 roku.
Wszystkich chętnych zaproszamy do Bazyliki św. Jakuba; o godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai, po czym nastąpi poświęcenie i otwarcie szlaku oraz przejście "Śladami Marii Luizy Merkert".

Spacerując tym szlakiem mamy możliwość poznania miejsc związanych z Błogosławioną, ich historii i zwiedzenia pięknych zakątków Śląskiego Rzymu.

Zachęcamy Was Kochani Pielgrzymi, Turyści i Was wędrujących samotnie po najpiękniejszych zakątkach naszej ziemi, naszej Ojczyzny, odwiedzajcie i nawiedzajcie Nysę, ona jest skarbem naszej Ojczyzny, bo tu przemawia Duch Pana do ludzkich serc za pośrednictwem Córy tej ziemi - błogosławionej Marii Luizy. Ona nam mówi, że życie osobiste, rodzinne, społeczne trzeba budować na wierze w Jezusa Chrystusa. Wiara nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom, pomaga nam odkrywać prawdziwe dobro, ustala właściwą hierarchię wartości i pozwala nam "czynić wszystkim wiele dobra, wszystkich kochać w Bogu, a jeżeli już nic nie możemy uczynić zawsze możemy się modlić" – także w licznych świątyniach znajdujących się na tym niezwykłym szlaku.

Pielgrzymi zainteresowani potwierdzeniem o przejściu szlakiem: "Śladami Marii Luizy Merkert" mogą otrzymać w Domu Macierzystym stempelek.
Dom Macierzysty - Pallotyńska grupa pielgrzymkowa z Warszawy
Dom Macierzysty - Drzewo Genealogiczne
Dom Macierzysty - z kluczem do XIX wiecznej szkrzyni
Grupa międzynarodowa 
(Hiszpanie Portugalczycy,Turcy, Włosi,Szkoci, Czesi)
Projekcja filmu o Śląskiej Samarytance


Na szlaku
"Śladami Marii Luizy Merkert"Dom św. Elżbiety przy ul. Słowiańskiej

Grupa z Bawarii przy tablicy na Placu Kościelnym
Węgrzy przy tablicy na miejscu, gdzie w XIX wieku
stał klasztor Sióstr Magdalenek zamieniony na szkołę
Wegrzy przy Szpitalu Miejskim im. bł. Marii Merkert
Siostry przy tablicy na ul. Celnej -
miejsce, gdzie w XIX wieku stał dom rodziny Merkertów
Studenci pierwszego roku teologii na UO z Opiekunami
w kaplicy Domu Macierzystego
 
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja