Czuwanie w Bazylice 2015

ROK  ŻYCIA  KONSEKROWANEGO
2015CZUWANIE
polskich prowincji
z Matkami Założycielkami
w Bazylice św.Jakuba St.Ap. w Nysie
26/27 czerwca 2015

Program czuwania
godz. 20.00  Wprowadzenie
godz. 20.30  Wystawienie Najświętszego Sakramentu
godz. 21.00  Apel modlitwa różańcowa
godz. 22.00  Siostry Męczennice 1945
godz. 23.00  modlitwa indywidualna
godz. 24.00  EUCHARYSTIA
godz.   1.00  Wdzięcznośc za Zgromadzenie
godz.   2.00  Świadectwa o siostrach: 
                   Sł.B. M.Teodora i M. Włodzimiera
godz.   3.00  Modlitwa
godz.   4.00  Akt poświęcenia Matek Założycielek
                   Najświętszemu Sercu Jezusa,
                   Godzinki ku czci Matki Bożej,
                   Akt zawierzenia

Na czuwanie do Bazyliki św. Jakuba St. Ap. w Nysie przybyły Siostry Elżbietanki, Nowicjuszki i Postulantki z polskich prowincji, a także nasze Współsiostry z Czech, Ukrainy, Gruzji i Szwecji. Rosję reprezentowała s.M. Elżbieta - nowicjuszka, w sumie ponad 200 członkiń Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

 


 
O północy siostry uczestniczyły w Eucharystii, którą sprawowali: ks.prałat Mikołaj Mróz, proboszcz przy bazylice św. Jakuba w Nysie i ks. Tadeusz. Homilię wygłosił ks. Prałat.

 

 

  

 


Po Mszy św., Siostry czuwały przy wystawionym Najświętszym Sakramencie do godz. 5.00 rano. Na zakończenie poświęciły siebie Najświętszemu Sercu Jezusa aktem oddania Matek Założycielek z 1842 r. Odśpiewały Godzinki ku czci Matki Bożej i zawierzyły się Jej opiece. Uczciły również relikwie bł. Marii Luizy Merkert. Siostry przygotowujące się do profesji wieczystej i siostry nowicjuszki wraz z Siostrą Prowicjalną i Siostrami Mistrzyniami prowincji poznańskiej zwiedziły Dom Macierzysty i pokój pamięci oraz przemierzyły "Szlak bł. Marii Luizy".
Wzmocnione duchowo Siostry wróciły do swoich prowincji.

Zobacz także:
"Czuwanie z Matkami Założycielkami w Nysie"
- "Czuwanie w Nysie"


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja