Spektakl o nysanceSpektakl uliczny poświęcomy
bł. Marii Luizie Merkert
"Ku obudzeniu pozytywnej przyszłości"


 
 


 

Refleksja Reżysera

Kiedy wydawało się, że satyra, żart, groteska, a w każdym razie rzeczywistość w fotografii śmiechu będzie kierunkiem „Ostatniego rzędu” potwierdzonym przez „Intermedia” - spektakl religijny. Bodaj „największym” przedsięwzięciem teatralnym roku 2007 był pewnie spektakl uliczny, religijny „Ku obudzeniu pozytywnej przyszłości” bądź „Spotkajmy się na Solnym” - jego tytuł drugi.


Pan Franciszek Neckar - reżyser


Spektakl był wytężoną i skoncentrowaną promocją, nobilitacją naczelnej wartości starej kultury greckiej, a równocześnie wielkich wartości chrześcijaństwa z dobrem, czyli nieobojętnością moralną na czele. Był teatralnym hołdem złożonym niezwykłej kobiecie, XIX-wiecznej nysance – zakonnicy Marii Luizie Merkert.Ta odważna i niezachwiana uczennica Chrystusa założyła zgromadzenie i razem z siostrami niezmordowanie podnosiła upadłych w biedzie i chorobie – mieszkańców Nysy, Śląska, a potem Polski i Europy – bez względu na ich pochodzenie społeczne, narodowość i wyznanie. W decydującym momencie spektaklu Maria Merkert wędruje do teatralnego nieba pośród innych świętych, tj. na balkon Kościoła pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej na Placu Solnym. W lutym zaświtał mi zamysł i pomysł, potem powstawał tekst – scenopis, trwał uparty werbunek aktorów w wakacje i we wrześniu. Koniec sierpnia – wrzesień: próby, próby, ostateczna reżyseria i... spektakl! Ale nie doszłoby do niego, gdyby nie wielka, nieustanna pomoc w zakresie i werbunku uczestników i stała, dyskretna pomoc podczas wszystkich prób, a wręcz twórcza pomoc w zakresie strojów, elementów scenografii, jaką okazały mi Siostry Elżbietanki z Nysy. Tym ważniejsza, im bardziej spotykałem również niechęć i opór po drodze. Spektakl – happening religijny „Ku obudzeniu...” zagrany został na Placu Solnym i przyległych do niego ul. Grodzkiej i Sobieskiego w ramach uroczystości Beatyfikacyjnych Czcigodnej Służebnicy Bożej – Nysanki – Marii Luizy Merkert – 28 września 2007 i powtórzony dwa dni później, 29 września.W role świętych patronów nyskich kościołów; w role rzeczywiste Sióstr Elżbietanek, w tym Marii Merkert, w role dawnych i mniej dawnych wybitnych nysan, w role heroldów itd. wcieliło się 5 sióstr ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (siostry Rut, Hiacynta, Adrianna, Jana i Paula), 2 kandydatki na siostry tego Zgromadzenia: Agnieszka i Patrycja, 10 osób dorosłych starszych wywodzących się z różnych parafii Nysy, 10 adeptów – kandydatów do zakonów Werbistów, 20 osób młodzieży uczącej się w szkołach średnich Nysy. 
Pośród wymienionych osób w spektaklu wzięło udział grono 4 aktorów „Ostatniego rzędu”. Katarzyna Lazurek – w roli kobiety wszetecznej, anioła, adepta św. Franciszka, członka chóru i animatora z „Ulicy Nawróconych Grzeszników”. W roli św. Franciszka wystąpił Kamil Dysiewicz. W roli św. Jakuba – Paweł Pomietło. W roli herolda wystąpił Marian Kowalski. 


Ponadto w spektaklu wzięła udział 20-osobowa Orkiestra Smyczkowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, pod batutą pana Gajownika, oraz 4 osoby należące do Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji w Nysie.
 

Łącznie w spektaklu ulicznym „Spotkajmy się na Solnym” wystąpiło ponad 70 osób. Jeżeli się nie mylę do tej pory wystąpiło, czy też członkami teatru było ponad 30 osób. „Ostatniego rzędu” bilans dotychczasowy to 6 premier i ok. 20 spektakli. Obecnie pracujemy nad dwoma jednoaktówkami: „Jutro będzie obiad” i „Lokatorzy”, a ponadto przygotowujemy dwuczęściowy spektakl na Jubileusz V-lecia. Ale to już będzie czerwcowa niespodzianka.
Neckar Franciszek
http://www.ndk.nysa.pl/index.php/articles/show/105

 


 


 


 


 


 

Tekst: Franciszek Neckar
Zdjęcia: s.M. Margarita Cebula CSSE

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja