Wspomnienie Liturgiczne 2012

Wspomnienie liturgiczne (6)
bł. Marii Luizy
w Roku Jubileuszowym 2012
W czwartek, 14 listopada 2012 r. po raz szósty obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert. W godzinach porannych, w Domu Macierzystym w Nysie, w kaplicy p.w. Świętej Rodziny sprawowano Eucharystię i Liturgiczną modlitwę ku Jej czci. Punktem kulminacyjnym była Msza św. ku czci Błogosławionej, sprawowana o godz. 18.30 w nyskiej Bazylice św. Jakuba i Agnieszki.
Rozpoczynając Eucharystię, ks. Hieronim, główny koncelebrans, powiedział:
„Dzisiaj wspominamy bł. Marię Luizę Merkert. Urodziła się i działała w XIX wieku w naszej wspaniałej Nysie, gdzie mieszkają uczciwie ludzie różnych wyznań i narodowości. Poprzez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, które założyła wraz z swą siostrą i koleżankami, ogarnęła miłością wiele biednych, chorych i zepchniętych na margines społeczny. Jej działalność i charyzmat, to dostrzeżenie potrzeby ekumenizmu, poszanowania życia oraz wrażliwość na chorych potrzebujących.
Pięć lat temu, 30 września odbyły się wielkie uroczystości beatyfikacyjne.
W tym roku, 30 września świętowaliśmy, dziękując Bogu i Matce Najświętszej za piątą rocznicę beatyfikacji.
W naszej bazylice tak wielu ludzi, co widzimy, przychodzi, aby pomodlić się u bł. Marii Luizy. Tak wielu ludzi jest wpatrzonych w obraz, który jest obok prezbiterium; nasz szpital nosi jej imię.
Największy skarb, to nasze siostry elżbietanki, które kontynuują misję swojej Założycielki. Gromadzimy się w naszej bazylice, aby dobrego Boga prosić o wszelkie łaski.
Intencje Mszy św.: by Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety pozostało wierne charyzmatowi; za mieszkańców Nysy, aby wzorem bł. Marii Luizy potrafili rozpoznawać i wybierać dobro i w intencji czcicieli oraz za wstawiennictwem bł. Marii Luizy o ducha żywej wiary, nadziei i miłości dla każdej z sióstr i o nowe powołania do Zgromadzenia”.
 
Przed błogosławieństwem ks. Hieronim złożył siostrom życzenia słowami:
„Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Niech to Boże błogosławieństwo pomoże nam kształtować środowiska w których żyjemy, według Bożych zamiarów. Każdy z nas może mieć też swój własny udział.
My duszpasterze wraz z tak licznie zgromadzonymi wiernymi życzymy siostrom elżbietankom wszelkich łask Bożych. Niech dobry Bóg, Matka Najświętsza i bł. Maria Luiza wszystkie siostry otoczą miłością, abyście były wierne charyzmatowi i aby wzorem bł. Marii Luizy Merkert potrafiły rozpoznawać i wybierać dobro. Modlimy się za was, abyście miały powołania.
My mieszkańcy Nysy jesteśmy wam zawsze wdzięczni. Tak wiele osób mówi, na ulicy jest taki piękny klimat naszych sióstr. Niech dobry Bóg na w swej opiece wszystkie nasze siostry elżbietanki”.
 
 
Po Mszy św. ok. 100 wiernych wraz duszpasterzami, Panią Burmistrz, przedstawicielami władz miasta i powiatu oraz siostrami elżbietankami i członkami Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety przeszli ze świecami szlak bł. Marii Luizy Merkert w Śródmieściu (Rynek, ulice:. Bracka, Celna, Jana Sobieskiego, Rynek Solny). Na czele procesji członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety nieśli relikwiarz bł. Marii Luizy i jej poświęcony sztandar. Procesja zatrzymywała się przy miejscach związanych z życiem i działalnością Błogosławionej, by po krótkiej medytacji dziękować Bogu za jej świętość i przykład życia, przepraszać za własne niedociągnięcia i modlić się za chorych najmniejszych i pokrzywdzonych. Na ostatnim etapie procesji modlono się litanią o Błogosławionej. Na Rynku Solnym po przyjęciu kapłańskiego błogosławieństwa wierni uczcili relikwie bł. Marii Luizy i zostali obdarowani kromką chleba i obrazkiem z wizerunkiem Błogosławionej przy łożu chorego.
Dziękujemy służbą mundurowym za czuwanie nad bezpieczeństwem i spokojnym przebiegiem procesji światła śladami Śląskiej Samarytanki.
 

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja