Lumen Fidei 2013 w Oleśnie

 

Celebracja zamknięcia Roku Wiary,
poświęcenie kaplicy „Lumen Fidei”
w kościele pw. Bożego Ciała
w Oleśnie


Wspólnota Kościoła na całym świecie, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 24 listopada 2013 r. - zakończyła Rok Wiary.

W kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Oleśnie, z inicjatywy ks.Waltera Lenart, dziekana dekanatu oleskiego, została odnowiona kaplica, którą jako wotum Roku Wiary nazwano kaplicą „Lumen Fidei” – Światło Wiary. 


Kaplica "Lumen Fidei" - Światło Wiary

W godzinach wieczornych wraz ks. bp Pawłem Stobrawą Eucharystię celebrowali kapłani z dekanatu oleskiego i kapłani pochodzący z oleskiej parafii. Świątynia była wypełniona wiernymi; z Nysy przybyła delegacja sióstr elżbietanek. Po homilii nastąpiło przejście do odnowionej kaplicy „Lumen Fidei”. Ksiądz Biskup poświęcił nowe tabernakulum, kaplicę oraz portrety świętych i błogosławionych z różnych okresów chrześcijaństwa, którzy przewodzą nam w „kroczeniu drogami wiary".
Święci wybrani  zostali według klucza - patronowie naszej drogi wiary:

Św. Wojciech - patron Polski,
Św. Edyta Stein - patronka Europy,
Św. Jacek - patron metropolii górnośląskiej,
Św. Joanna Beretta Molla - patronka
narzeczonych, małżonków, rodziców, rodzin,
Bł. Jan Paweł II - patron
naszego pokolenia i naszej drogi wiary,
Bł. Maria Luiza Merkert -
Śląska Samarytanka,
patronka dobroczynności.


Poświęcenie tabernakulum, portretów świętych i błogosławionych

W Pierwsze Czwartki i Pierwsze Piątki miesiąca oraz w wybrane niedziele kaplica ta będzie miejscem adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Projekt odnowionej kaplicy wykonał Pan Zdzisław Budziński, portrety świętych namalowała Pani  Barbara Hortecka z Olesna, autorem tabernakulum jest Pan Marian Molenda z Nysy. Portrety świętych otaczają tabernakulum mające kształt kosmicznego zawirowania światła.


 

Siostry św. Elżbiety w
yrażają radość i wdzięczność, iż również błogosławiona „Śląska Samarytanka” została ukazana Wiernym jako patronka dobroczynności naszej drogi wiary. 

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja