Liturgiczne wspomnienie


Liturgiczne wspomnienie
bł. Marii Luizy Merkert

 

Pierwszy obchód liturgicznego wspomnienia bł. Marii Luizy Merkert

W środę 14 listopada (roku 2007) odbędzie się pierwszy obchód wspomnienia liturgicznego bł. Marii Luizy Merkert (rocznica jej śmierci). Będzie to zarazem ogólnodiecezjalny dzień wdzięczności za Beatyfikację. Z tej okazji o godz. 17.00 w kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie zostanie odprawiona uroczysta Msza św.

We wszystkich parafiach należy odprawić wieczorną Mszę św. z formularzem o nowej błogosławionej, odśpiewać uroczyste Te Deum laudamus, ewentualnie zorganizować specjalne nabożeństwo. Należy posłużyć się formularzem mszalnym "O Świętym, który pełnił dzieła miłosierdzia", Mszał s. 57’’, lub formularzem jednej z Mszy o Dziewicach, Mszał, s. 44’’- 46’’.


Zawsze należy odmówić następującą kolektę:


Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty błogosławionej Marii Luizie, dziewicy, udzieliłeś łaski naśladowania Chrystusa w służbie biednym i chorym, spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem, * wiernie wypełniając wolę Ojca niebieskiego i chętnie wykonując dzieła miłości, zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim królestwie. Przez naszego Pana.

 

14 listopada
Msza o bł. Marii Luizie Merkert, dziewicy

Maria Luiza urodziła się 21 września 1817 r. w Nysie. W 1842 r. razem z trzema mieszkankami Nysy dała początek Zgromadzeniu, którego głównym celem była pielęgnacja chorych i opuszczonych w ich własnych mieszkaniach. Odznaczała się miłością Boga i bliźniego, wielkim miłosierdziem wobec chorych, ubogich, opuszczonych i sierot, których utożsamiała z Chrystusem. Była dla nich prawdziwym obrazem dobrego Samarytanina. Czyniła wszystko z głęboką wiarą, nadzieją i ufnością w Opatrzność Bożą. Swe życie wewnętrzne ożywiała modlitwą i pobożnością do Eucharystii, Najświętszego Serca Jezusa, Matki Bożej i św. Elżbiety Węgierskiej, którą obrała za Patronkę Zgromadzenia. Dnia 5 maja 1860 r. złożyła śluby zakonne. Z roztropnością i sprawiedliwością kierowała Zgromadzeniem przez 22 lata. Nazywano ją kochaną Matką wszystkich, Matką ubogich, Śląską Samarytanką. Wyczerpana trudami i chorobą, zmarła w opinii świętości dnia 14 listopada 1872 r. Jej relikwie spoczywają w kościele św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.


ANTYFONA NA WEJŚCIE    

Oto dziewica mądra, * jedna spośród roztropnych, * która wyszła na spotkanie Chrystusa z płonącą lampą.


KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty błogosławionej Marii Luizie, dziewicy, udzieliłeś łaski naśladowania Chrystusa w służbie biednym i chorym, spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem, * wiernie wypełniając wolę Ojca niebieskiego i chętnie wykonując dzieła miłości, zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, sławimy cuda Twojej łaski w błogosławionej Marii Luizie, dziewicy i pokornie Cię prosimy, * niech nasza Ofiara będzie Tobie miła, tak jak jej święte życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.


ANTYFONA NA KOMUNIĘ    Mt 25, 6

Oto Oblubieniec nadchodzi,* wyjdźcie na spotkanie Chrystusa Pana.


MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, pokrzepiłeś nas świętym Pokarmem, spraw, abyśmy za przykładem błogosławionej Marii Luizy, nosili konanie Jezusa w naszym ciele * i starali się żyć tylko dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Zobacz:
<<Liturgiczne wspomnienie>>

 
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja