Wspomnienie Liturgiczne 2015

Wspomnienie Liturgiczne
bł. Marii Luizy
14.11.2015


Z ogłoszeń parafialnych

5. W sobotę przypada liturgiczne Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert. Młodzież parafialna przygotowała specjalne czuwanie modlitewne.
Już od g.14.30 zapraszamy ludzi młodych na spotkanie warsztaty modlitewne.
O g.18.30 w Bazylice Mszę św. odprawi Ks. Bp Jan Kopiec z Gliwic.
Następnie odbędzie się procesja światła śladami Błogosławionej.
Zakończenie procesji na Rynku Solnym koncertem uwielbienia z zespołem ICHTIS.
W Kaplicy bł. Marii Luizy znajduje się specjalna skrzynka na intencje i prośby do wieczornego nabożeństwa.
Cały program na plakacie na stronie internetowej parafii.

ZAPRASZAMY
DO MODLITWY
I WSPÓLNEGO
ŚWIĘTOWANIA!


 

Zobacz: <<Duchowy fitness z bł. Marią Luizą Merkert>>

<<Filmik>>


Fotogaleria
Spotkanie w Domu Macierzystym*   *   *

Bazylika św. Jakuba St. Ap.
i św. Agnieszki


NowennaEucharystia*   *   *
Procesja światła 

<<Filmik>>

*   *   *
Koncert Uwielbienia
w kościele Wniebowzięcia N.M.P

<<Filmik>>

*   *   *

Uczczenie relikwii
bł. Marii Luizy
 
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja