Litania do Błogosławionej (2)

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEJ MARII LUIZY

Do prywatnego odmawiania

Kyrie elejson. Chryste elejson.Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże  zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże  zmiłuj się nad nami 
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Pięknej Miłości                    módl się za nami

Święty Józefie, , sługo wierny i roztropny                módl się za nami

Święta Elżbieto Węgierska, Patronko Zgromadzenia,   módl się za nami

Błogosławiona Mario Luizo, Nyska Samarytanko,

Błogosławiona Mario Luizo, ukochana Matko Rodziny Elżbietańskiej,

Błogosławiona Mario Luizo, wzorze przełożonych,

Błogosławiona Mario Luizo, mądra opiekunko młodych pokoleń,

Błogosławiona Mario Luizo, gorliwa czcicielko Serca Jezusowego,

Błogosławiona Mario Luizo, pielęgnująca chore członki 
                                         Mistycznego Ciała Chrystusa,

Błogosławiona Mario Luizo, zatroskana o ubogich,

Błogosławiona Mario Luizo, poświęcająca siły i czas cierpiącej ludzkości,

Błogosławiona Mario Luizo, pełna serdecznego współczucia,

Błogosławiona Mario Luizo, odpowiadająca miłością na nienawiść,

Błogosławiona Mario Luizo, podejmująca odważne przedsięwzięcia charytatywne,

Błogosławiona Mario Luizo, dyspozycyjna i otwarta,

Błogosławiona Mario Luizo, widząca w chorych samego Chrystusa,

Błogosławiona Mario Luizo, kochająca nade wszystko dzieci i sieroty,

Błogosławiona Mario Luizo, niestrudzona misjonarko,

Błogosławiona Mario Luizo, czczona jako Kochana Matka wszystkich,

Błogosławiona Mario Luizo, wzorze apostolstwa w Kościele,

Błogosławiona Mario Luizo, pionierko opieki paliatywnej i hospicyjnej,

Błogosławiona Mario Luizo, z nadzieją i głęboką ufnością 
                                         spoglądająca w przyszłość,

Błogosławiona Mario Luizo, mistrzyni dla wielu ludzi naszych czasów,

Błogosławiona Mario Luizo, spalająca się jako świeca na ołtarzu poświęcenia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P. Błogosławieni miłosierni

W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią

 


Módlmy się

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty błogosławionej Marii Luizie, dziewicy udzieliłeś łaski naśladowania Chrystusa w służeniu biednym i chorym, spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem, wiernie wypełniając wolę Ojca niebieskiego i chętnie wykonując dzieła miłości, zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.(LG)
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja