W naszych mieszkaniach 


Błogosławiona Maria Luiza Merkert
pod strzechą kowalewiaków
- kwiecień 2008

 

Kowalewiacy będą mieli niezwykłą okazje goszczenia w domach relikwii bł. Marii Luizy Merkert. Będą one niejako "pielgrzymować" do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy będą chcieli przyjąć Ją "pod swój dach", by przez 9 dni modlić się Nowenną, rozmawiać z Nią i przedstawić sprawy, które nas trapią, martwią, wymagają poprawy, powierzać siebie Bogu za Jej wstawiennictwem. Chrześcijańska doktryna o pielgrzymowaniu jako akcie religijnym pochodzi od patriarchy Abrahama, który posłusznym Bożemu wyzwaniu, stał się archetypicznym wzorcem pielgrzymowania. Nawiązuje też do starotestamentowego symbolizmu "drogi" jaką Izrael odbył z Egiptu (ziemi niewoli) do kraju obietnicy- Ziemi Obiecanej. W czasie wędrówki lud doznawał szczególnej bliskości Boga i zażyłości z nim. Ewangelie odnotowują, że Zbawiciel przestrzegał rodzimych zwyczajów pielgrzymując do świętej Jerozolimy. Pierwotny Kościół pielgrzymek nie praktykował, dopiero po edykcie Konstantego Wielkiego (312r) i odnalezieniu relikwii Męki Pańskiej pojawia się specyficznie chrześcijański model pielgrzymowania. Wiąże się on początkowo z ziemią świętą, uświęconą męką Chrystusa i Jego obecnością, później sanktuaria związane z kultem męczenników, świętych i z relikwiami. Tym razem to nie my mamy pielgrzymować, ale bł. Maria Luiza Merkert, która od 14 listopada 2007r. "zamieszkała" w naszym kościele parafialnym, oraz w kaplicy Sióstr Elżbietanek. Sama chce "zajść pod nasze strzechy", by wstawić się za nami u Boga i wyprosić potrzebne łaski.
Relikwie bł. Marii Luizy Merkert rozpoczną pielgrzymowanie 25 marca goszcząc przez pierwsze 9 dni w domu pp. A.A. Grabowskich w Wielkiej Łące. Kolejne rodziny i osoby samotne chcące dostąpić tego niezapomnianego przeżycia proszone są o zgłaszanie się do Siostry Moniki do zakrystii Kościoła pw. Św. Mikołaja przed i po każdej mszy świętej. Wraz z relikwiami otrzymają one również modlitewnik, który pomoże godnie powitać bł. Marię Luizę Merkert w domu i wspólnie przeżyć te 9 dni.

Siostry Elżbietanki z Kowalewa

 

http://kowalewopomorskie.pl/goniec/kwiecien2008/1kwiecien2008.html

 

*   *   *

Peregrynacja relikwii bł. Marii Luizy
w rodzinach w Głogówku*   *   *
 


Dzieci z Niemiec przed wizerunkiem bł. Marii Luizy
 prezentują krótką inscenizację.

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja