Relikwiarze


Wprowadzenie relikwii bł. Marii Luizy
do katedry św. Jana Chrzciciela
we Wrocławiu
15 grudnia 2012 r.


Projekt i forma relikwiarza:
s.M. Felicyta Szewczyk CSSE

 

Relikwiarzyk
Marii Luizy Merkert z 1872 r.
w Domu Macierzystym w Nysie

Sarkofag z relikwiami Bł. Marii Luizy Merkert
w Bazylice św. Jakuba St. Apostoła w Nysie
Relikwiarz Procesyjny 
Watykan i Bazylika św. Jakuba w Nysie

Relikwiarz, w którym umieszczono cząstkę kości Błogosławionej Marii Luizy Merkert ma kształt mandorli. Tworzą i zwieńczają ją kłosy zboża wyrastające z podstawy.

 

W centrum widnieje płaskorzeźba wizerunku Serca Jezusa, nawiązująca do obrazu Chrystusa z Sercem Gorejącym, przed którym 27 września 1842 roku Błogosławiona Maria Luiza poświęciła siebie i swoją działalność apostolsko-charytatywną. W Sercu Jezusa szukała oparcia i schronienia, w Nim znajdowała inspirację do działalności na rzecz bliźnich, w myśl nakazu Chrystusa, którego inskrypcję w języku łacińskim odnajdujemy na odwrocie relikwiarza:

 

 

Haec mando vobis ut diligatis invicem

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali

J 15,17

 

Słowa te są myślą przewodnią i światłem na drogach życia członkiń Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Troska o życie wspólnotowe jest świadectwem przynależności do Chrystusa.

Grecka litera Ρ (Ro) w krzyżu, obrączka z sercem gorejącym i napisem IHS (jest także skrótem łacińskiego Iesus Hominum Salvator - Jezus Zbawca Ludzi) w centrum, stanowi logo Zgromadzenia. Obrączka jest znakiem zaślubin z Boskim Oblubieńcem.

    

Kłosy zboża są symbolem życia Błogosławionej Marii Luizy, która nie szczędziła siebie, służąc chorym i najbardziej potrzebującym.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,

 zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
J 12,24

 

(…) ziarno w żyznej ziemi oznacza tych,

którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym,

zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość.

Łk 8,15

Projekt i forma relikwiarza: s.M. Felicyta Szewczyk CSSE.
 

Podstawa relikwiarza procesyjnego ma kształt oktogonu (ośmioboku równoramiennego), który w chrześcijaństwie wiąże się z liczbą ośmiu błogosławieństw.

 

 

Jest to też nawiązanie do nyskiej świątyni św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki Męczennicy. Kościół opiera się na filarach o przekroju ośmioboku. Podstawę relikwiarza wykonano z marmuru słwaniowickiego, który w XIX wieku wykorzystano do budowy Domu Macierzystego; w 1998 roku także z tego marmuru wykonano sarkofag Błogosławionej Marii Luizy Merkert. 

Nysa, 30 września 2007 roku


Relikwiarz bł. Marii Luizy Merkert /awers/
(Dom Generalny, Domy Prowincjalne Zgromadzenia)Relikwiarz bł. Marii Luizy /rewers/Relikwiarzyki bł. Marii Luizy /kaplice zakonne, kościoły/
Relikwiarz bł. Marii Luizy
w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie
Uczczenie Relikwii bł. Marii Luizy w dniu beatyfikacji
w Bazylice św. Jakuba w Nysie

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126100 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja