Wspomnienie liturgiczne 2016

Wspomnienie liturgiczne
bł. Marii Luizy
Nysa 2016

 
W kaplicy p.w. Świętej Rodziny
w Domu Macierzystym


 
Mszę św. dziękczynną za dar życia, świętość, dzieła i wynieisenie do chwały ołtarza bł. Marii Luizy oraz homilię wygłosił ks. Tadeusz Podkówka, długoletni proboszcz w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Szybowicach, gdzie posługiwały siostry naszego Zgromadzenia.
 
*   *   *

W bazylice
św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki
przy relikwiach bł. Marii Luizy

W godzinach wieczornych w bazylice św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki uczestniczyłyśmy w nieustającej nowennie za wstawiennictwem Błogosławionej. 
 
Msza św.

Procesja Światła
Szlakiem bł. Marii Luizy
i uczczenie jej relikwii


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja