JUBILEUSZ - Sympozjum
 

ROK  JUBILEUSZOWY 2012
 
 

Rok 2012 jest szczególnym rokiem w historii Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. W duchu głębokiej wdzięczności i radości przeżywamy:

195-tą rocznicę urodzin błogosławionej Marii Luizy Merkert, współzałożycielki i pierwszej przełożonej generalnej -  w dniu 21 września;

140-tą rocznicę jej narodzin dla nieba
w dniu 14 listopada;

5-tą rocznicę beatyfikacji Marii Luizy,
w dniu 30 września;

170-tą
rocznicę założenia Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety - 
w dniu 27 września;

125-tą rocznicę ostatecznego zatwierdzenia Zgromadzenia
przez papieża Leona XIII -
w dniu 26 stycznia.

Stąd też rok 2012 obchodzony jest w naszym Zgromadzeniu jako ROK JUBILEUSZOWY
Jego rozpoczęcie odbyło się w dniu 27 grudnia 2011 r., a zakończenie nastąpi w dniu 27 grudnia 2012 r. - w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, umiłowanego patrona św. Elżbiety.  
 

Uroczystości Jubileuszowe, w czasie których dziękowaliśmy Bogu za wszystkie łaski i dary, którymi tak hojnie obdarzył nasze Zgromadzenie i Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety, odbyły się w dniach od 27 do 30 września 2012 r. w Nysie, w mieście założenia Zgromadzenia, życia, działalności narodzin dla nieba, beatyfikacji i spoczynku relikwii bł. Marii Luizy.

*   *   *

Program Uroczystości


CZWARTEK, 27 WRZEŚNIA 2012 r.
 
 
14.30 - Rozpoczęcie świętowania (Aula Carolinum)
- Prezentacja multimedialna o Zgromadzeniu
 (Dom Macierzysty,  poszczególne prowincje, misje,
              beatyfikacja, itd.)
 - Siostra Prowincjalna M. Asumpta Balcerzak, Norwegia
 
16.00 - Msza św.
            - bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie
- przewodniczy i homilię wygłosi
              biskup opolski Andrzej Czaja
 
18.00 - Kolacja (Carolinum)
 
19.00 - koncert - kościół Wniebowzięcia NMP w Nysie
- Zespół „Liąuescentes" z Poznania
 
PIĄTEK, 28 WRZEŚNIA 2012 r.
 
 
7.00    - Msza ś w.  - Dom Macierzysty w Nysie
- biskup gliwicki Jan Kopiec


Kaplica pw. Świętej Rodziny w Domu Macierzystym


Msza Święta koncelebrowana, przewodniczył bp Jan Kopiec ordynariusz gliwicki
 

 

S y m p o z j u m
 
Diecezjalna Szkoła Humanistyczna
Nysa, ul. Św. Piotra 1a
 
 
 
 Część I (9.00-13.00)
Ś w.  E l ż b i e t a
 
Moderatorzy:  bp prof. dr hab. Jan Kopiec,
Matka Generalna M. Samuela Werbińska,
Burmistrz Nysy Jolanta Barska
 
 9.00 - PowitaniaPani Jolanta Barska Burmistrz Nysy wita duchowieństwo, siostry i gości


Zebranych na sympozjum przywitali także Agnieszka i Jakub,
ktorzy w dniu beatikacji 2007 roku wręczyli kwiaty w NDK
 


Siostry i Goście podczas sympozjum

 


Św. Elżbieta i jej wpływ na duchowość epoki.
Charakterystyczne rysy duchowości
- ks. prof. dr hab. Józef Pater, Wrocław

*   *   *

 
 
 Różnorodność form świadczenia miłosierdzia
w średniowiecznej Europie
- ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola, Nysa 
Ks. prof dr hab. Kazimierz Dola z siostrami z Brazylii

*   *   *


 
Wyobrażenia św. Elżbiety na obrazkach sakralnych
 z Archiwum Domu Macierzystego 
Sióstr św. Elżbiety w Nysie
 
- dr Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, 
Uniwersytet Białostocki

*   *  *


Św. Elżbieta - święta uniwersalna
            - abp prof. dr hab. Alfons Nossol, Opole

 
Pytania i dyskusja

 
 

Część II
(15.00-18.00)
Z g r o m a d z e n i e
S i ó s t r  św.  e l ż b i e t y
 
Moderatorzy: ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola,
Siostra Radna M. Paula Zaborowska,
ks. prof. dr hab. Józef Pater
 

 
 
 
 
 
Geneza i utworzenie Zgromadzenia
na tle sytuacji gospodarczo-politycznej
ówczesnego Śląska

- bp prof. dr hab. Jan Kopiec, Gliwice


 
Rozwój i ostateczne zatwierdzenie Konstytucji 
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
S.M. Edith Bremer, Wikaria Generalna, Rzym
*   *   *
 Siostry elżbietanki po II wojnie światowej
 i wpływowej sytuacji państwowej
na życie Zgromadzenia
- S.M. Katarzyna Sztylc, Toruń


 
 
 
 
Realizacja charyzmatu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
źró­dłem nadziei dla współczesnego świata
- o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas, Rzym

*   *   *
 
Miłość miłosierna jako fundamentalny element
duchowości bł. Marii Luizy
- bp dr hab. Andrzej Czaja, Opole


 
 
 
 
19.30 - Muzyczne spotkanie Bach-Haendel
             -
kościół św. Ap. Piotra i Pawła w Nysie
wykonawcy:
Aleksandra Gajecka-Antosiewicz - klawesyn,
Aleksandra Batog - altówka
 
 
SOBOTA, 29 WRZEŚNIA 2012 r.
 
 
7.00 - Msza św.  - Dom Macierzysty
 - biskup opolski Paweł Stobrawa
             - śniadanie
 
 
Sympozjum
 
Diecezjalna Szkoła Humanistyczna
Nysa, ul. Św. Piotra 1a
 
 
Część III (9.00-13.00)
B ł.  M a r  i  a    L u i z a    M e r k e r t
 
Moderatorzy: o. prof. Zdzisław Kijas,
S.M. Katarzyna Sztylc,
Siostra Prowincjalna M. Marta Remiorz
 
 
Bł. Maria Luiza-wzorem kobiety zawierzenia
- Matka Generalna M. Samuela Werbińska, Rzym
 Bł. Maria Luiza - przełożona i matka
 - S.M. Dominika Kinder, Przełożona Prowincji Niemieckiej
Przebieg i etapy procesu beatyfikacyjnego
 - S.M. Paula Zaborowska - Radna Generalna, Rzym
 
 
Rozwój kultu i znaki pośrednictwa błogosławionej
 - S.M. Margarita Cebula, Nysa
 
Elżbietańskie Męczennice świadkami 
heroicznej miłości Boga i bliźniego
- S.M. Miriam Zając, Wrocław
 
- pytania i dyskusja
 
Zakończenie sympozjum – podziękowania
 
 
13.30 - obiad (Carolinum)
 
15.00 -  Otwarcie wystawy prac konkursu malarskiego
- Wręczenie nagród uczestnikom konkursu malarskiego
 
 
16.00-17.30 - „Niebo czeka wciąż na odważnych" - „Ludzie – ludziom”
 
- spotkanie z Gościem,
            
Diecezjalna Szkoła Humanistyczna w Nysie
 
18.15 - uroczyste nieszpory - bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie
 
 
19.00 - kolacja (Carolinum)
 
19.30 - „Miłość prawdziwa" – musical w wykonaniu młodzieży
             Dusz­pasterstwa Młodzieżowo-Akademickiego,
 występ sióstr elżbie­tanek z Brazylii,  
             Diecezjalna Szkoła Humanistyczna w Nysie
 

NIEDZIELA, 30 WRZEŚNIA 2012 r
10.00 - dziękczynna Eucharystia
            -
Ba­zylika św. Jakuba i ś w. Agnieszki w Nysie,
przewodniczy JE Kardynał Zenon Grocholewski,
Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego
 
12.00 - obiad (Carolinum)
 
 
 
14.00 - „Niebo czeka wciąż na odważnych" - „Ludzie – ludziom”
- Targi sprzętu rehabilitacyjnego - ul. Krzywoustego, NysaWystęp zespołu „Arka Noego”Pytania i dyskusja
 

 
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja